Cesta do dospělosti

Zvyšujeme sebepoznání a sebehodnocení dětí, které zažívají výchovné a vzdělávací obtíže, podporujeme jejich psychickou odolnost a zlepšujeme jejich životní spokojenost. 

Kde nás najdete

KD Kyje
Šimanovská 47, 198 00 Praha 14 - Kyje

Adresa

Pracovní tým

Ivana Štefková, psycholog

ivana@neposeda.org, 739 491 640

O programu

Preventivní program Cesta hrdiny poskytujeme od listopadu 2014. Program se zaměřuje na děti, které zažívají výchovné a vzdělávací obtíže. Mají snížené sebehodnocení, nejsou se svým životem spokojené a chovají se rizikovým způsobem. Prostřednictvím cílených intervencí usilujeme o zvýšení jejich sebepoznání a sebehodnocení, psychické odolnosti a životní spokojenosti. Motivujeme je ke změně životního stylu, a předcházíme tak jejich umístění do ústavní výchovy. Spolupracujeme s kurátory pro děti a mládež i se zákonnými zástupci dětí.

Děkujeme za podporu naší činnosti