HRDINA

Program se zaměřuje na děti, které zažívají výchovné a vzdělávací obtíže.

Podporu poskytujeme ve formě výjezdů a individuálního či skupinového sezení.
Garantem našich aktivit je americký psycholog Bret Stephenson, který se zabývá prací s mladistvými přes 25 let. Připravujeme jeho pobyt v České republice.

NAŠE PRÁCE

Jaké je dospívání v době, kdy se vytratily přirozené rituály? Jak podporujeme mladé lidí v přijetí dospělosti jako vlastní kvality? Jsme s nimi na jejich cestě za dospělostí a sebou samým. Cesta hrdiny je zaměřena na klienty kurátorů i nízkoprahových klubů.

HLEDÁME…

Hrdina hledá pokrokové základní a střední školy ke spolupráci

Hrdina je program, který je zaměřený na práci ve školách ve spolupráci s učiteli a na volnočasové aktivity, které se odehrávají kolem škol.

Jsme otevřeni spolupráci s jakoukoli školou, která chce posunout kvality svých učitelů i výsledkých svých žáků.

Pokud se chcete dozvědět více informací, volejte nebo pište Juditě (judita@neposeda.org).