CESTA HRDINY

Program se zaměřuje na děti, které zažívají výchovné a vzdělávací obtíže.

Podporu poskytujeme ve formě výjezdů a individuálního či skupinového sezení.
Garantem našich aktivit je americký psycholog Bret Stephenson, který se zabývá prací s mladistvými přes 25 let. Připravujeme jeho pobyt v České republice.

Jaké je dospívání v době, kdy se vytratily přirozené rituály? Jak podporujeme mladé lidí v přijetí dospělosti jako vlastní kvality? Jsme s nimi na jejich cestě za dospělostí a sebou samým. Cesta hrdiny je zaměřena na klienty kurátorů i nízkoprahových klubů. Hrdinou se ale může stát jakýkoliv dospívající, který projeví zájem zapojit se.

Pokud se chcete dozvědět více informací, volejte nebo pište Juditě (judita@neposeda.org).

Jsme součástí DofE

Program DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24let, který založil v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 3000 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz.