Android a iOS aplikace pro Nízkoprahy

Pilotní aplikace pro komunikaci s klienty

Dnes už si těžko dokážeme představit dospívajícího bez mobilního telefonu v ruce. Přestože si myslíme, že v naší digitalizované době je nejdůležitější osobní kontakt a naše nízkoprahy pracují na socializaci svých klientů, vnínáme, že s dospívajícími je třeba komunikovat i jejich způsobem, abychom s nimi neztratili kontakt.

Ke stažení v App Store a Google Play od 1.10.2019

Proto naše organizace vyvinula aplikaci pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS, která od 1.10. 2019 ve své pilotní verzi bude:

 • poskytovat online psychologické poradenstí
 • předávat informace o aktivitách nízkoprahového klubu
 • poskytovat psychologickou poradnu na chatu
 • dávat tipy, jak si poradit v běžných situacích
 • pomáhat s řešením problémů dospívajících
 • informovat o dění v lokalitě
 • poskytovat zajímavosti odpovídající věku uživatelů
 • umožňovat krizovou komunikaci se sociálními pracovníky a řešit problémy v reálném čase
 • najít nejbližší nízkoprahovou službu a sociálního pracovníka (geolokační funkce)
 • možnost spolupodílet se na vývoji aplikace

Online psycholožka pro dospívající

Pomáháme dospívajícím i v krizových situacích a s psychickými problémy. Když máme fyzické problémy, hledáme pomoc na specializovaných portálech. Když máme problémy psychické, rychlou pomoc neseženeme.
Online psycholožka je k dispozici prostředinictvím aplikace EnZetko a pomůže a poradí i s akutními problémy.
Obrátit se na ní mohou děti a dospívající od 9 do 26 let, kteří se nečekaně ocitli v problémech nebo mají psychické potíže.

Mgr. & Mgr. Dagmar Halo

psycholožka, učitelka, pracovnice v sociálních službách

Bio
Protože v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, strávila studiem na Jihočeské univerzitě 7 let. Mezitím vystudovala vychovatelství a pedagogiku. Na bakalářském stupni jednooborovou psychologii. Navazující magisterskou jednooborovou psychologii vystudovala na Univerzitě Palackého, kde pokračuje v doktorském studiu.
V současné době žije v Praze. V Nízkoprahovém klubu HoPo působí jako pracovnice v sociálních službách.
Ve volném čase se ráda hýbe, chodí do kopce a hledá způsoby, jak vyřešit neřešitelné.

Proč se chce podílet na chodu aplikace?
Dospívání přináší mnoho situací, ve kterých si dospívající nemusí vědět rady a rádi by se poradili o tom, co je trápí anebo se zorientovali v tom, jakým směrem se v životě vydat. Sociální sítě jsou způsobem, jakým se můžeme současné generaci přiblížit a zároveň usnadnit komunikaci, která bývá často ztížena různými životními okolnostmi. Aplikace EnZetko je nástroj, kterým můžeme posunout sociální služby kupředu.

Ať se neutopíš

Letáčky pro terénní pracovníky NZDM klubů

Dospívání je věk zkoušení. A popíjení alkoholu patří mezi jeden z experimentů nejen dnešních dospívajících.

Aby klienti NZDM Autobus a HoPo tyto pokusy ve zdraví a bez následků přežili, navrhli Autobusáci letáček, který má cestu k dospívání provázenou experimenty s alkoholem dětem ulehčit.

Dobrovolnictví v Neposedovi

Investujte to nejcenější, co máte, do pomoci ostatním

Víme, že v dnešní náročné době soustředěné na výkon není času na zbyt. Přesto si myslíme, že v rámci duševní očisty, by měl alespoň jednou za život každý zažít ten pocit, když svůj čas věnuje dělání radosti někomu jinému. Někomu, kdo je třeba úplně cizí, je jiný, žije jiným životem a má úplně jiné starosti.

Pokud vás dobrovolnictví v naší organizaci zajímá, napište naší provozní ředitelce na e-mail janah@neposeda.org nebo jí rovnou zavolejte 732 228 657.
Vítáme, jednotlivce, skupiny, školy, firmy…zkrátka všechny.

Můžete nám pomoci třeba…

 • s pořádáním aktivit v domě s pečovatelskou službou
 • hlídáním dětí v rodinném centru
 • vybudováním komunitní zahrady
 • sháněním financí nebo partnerů
 • organizací a realizací volnočasových a vzdělávacích akcí pro dospívající
  a mnoho dalších…


V našich řadách máme dobrovolnici Adélu, která s naší Hankou dochází do domu s pečovatelskou službou a zdokonaluje se v pexesu.


Chlapi z firmy Havit nám pravidelně v teplých měsících pomáhají s manuálními pracemi a opravami, které potřebuje každý náš program.

Finance na vzdělání pro sociálně znevýhodněné děti

Letní škola Naproti ZŠ Šimanovská, NZDM AUTOBUS a NEPOSEDA

Letní školy Naproti v příjemném prostředí základní školy Šimanovská se zúčastnilo 13 dětí. Letní školu tvořili a na přípravě programu se podíleli zaměstnanci klubu pro dospívající Autobus, členové organizace Neposeda Jakub Vokurka a Adéla Škvorová, učitelé a další zaměstnanci ZŠ Šimanovská – Alena Gabal’ová, Karel Martínek a Štěpánka Kutmonová. Koncepci a produkční zajištění měly na starosti Lucie Pečinková, Johana Ringelová a Michaela Stoilova z Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney. Velký dík patří také dobrovolníkům Vladimíru Zavřelovi, Richardu Vrbatovi, Adamu Peškovi a Timotej Padalka.

Finance na vzdělání pro sociálně znevýhodněné děti

Bakala Foundation

V roce 2018 jsme nabízeli finanční výpomoc až do výše 20 000 Kč, o kterou si mohli požádat sociálně znevýhodněné rodiny na vzdělávání svých dětí. Finance pomáhaly, aby děti byly schopny dokončit školní docházku a zvýšit tak svoje šance na nalezení budoucího zaměstnání.

Finance byly použity na doučování dětí se speciálními potřebami a nákup studijních pomůcek potřebných pro příjem do učňovského oboru nebo na střední školu.

Zastávka

Rodinné a komunitní centrum

Centrum pro rodinu ZASTÁVKA poskytuje komplexní podporu rodinám, zaměřenou na jejich bio-psycho-sociální potřeby. Je určené pro širokou veřejnost, poskytuje poradenství i zprostředkování kontaktu na další subjekty. Vytváří podmínky pro vzájemný kontakt rodičů a dětí a rozvoj jejich vzájemných vztahů. Jeho posláním je zvyšovat kvalitu života rodičů a jejich dětí. Základní činností je otevřená herna, která je postavena na principu nízkoprahovosti, tedy je co nedostupnější (místem, časem, finančně) a nabízí aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí. Její nedílnou součástí jsou psychosociální aktivity a informační, konzultační a poradenská činnost. V rámci projektu jsou nabízeny různé vzdělávací kurzy zaměřené např. na zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem prostřednictvím různých přednášek a interaktivních technik.

 • jóga pro děti, hlídání dětí
 • tvoření pro děti, podpůrné skupinky pro těhotné a maminky s malými dětmi
 • orientální tanec pro ženy, aktivity seniorů
 • tanec s dětmi v šátku / nosítku, odborné kurzy
 • setkání maminek, psychologické poradenství
 • rukodělné workshopy

Projekt probíhal od roku 2013 do roku 2018

Bylo podpořeno:
více než 234 účastníků herny
300 účastníků přednášek a diskuzí
100 příjemců individuálních konzultací
500 účastníků psychosociálních aktivit
300 účastníků vzdělávacích kurzů pro rodiče

Cesta Hrdiny

Program zaměřený na děti, které zažívají výchovné a vzdělávací obtíže

Projekt Cesta hrdiny jsme provozovali ve formě výjezdů a individuálního či skupinového sezení.
Garantem našich aktivit byl americký psycholog Bret Stephenson, který se zabývá prací s mladistvými přes 25 let.

„Jaké je dospívání v době, kdy se vytratily přirozené rituály? Jak podporujeme mladé lidí v přijetí dospělosti jako vlastní kvality? Jsme s nimi na jejich cestě za dospělostí a sebou samým. Cesta hrdiny je zaměřena na klienty kurátorů i nízkoprahových klubů. Hrdinou se ale může stát jakýkoliv dospívající, který projeví zájem zapojit se.“

Projekt probíhal od roku 2015 do roku 2018

Bylo podpořeno 89 dospívajících

Kavárna Plechárna

Tréninková kavárna pro dospívající z dětských domovů

Typický zaměstnanec na tréninkovém místě je mladý muž (19 let), který nedokončil střední školu, stále žije u rodičů, má dluhy, nedaří se mu najít si práci a nemá pracovní návyky. Pravidelně se s rodiči hádá ohledně chodu a spolufinancování domácnosti. Hrozí mu, že si bude muset hledat vlastní bydlení, na které však nemá dostatek prostředků.Část klientů pochází z místního dětského domova.

Tréninková kavárna Plechána umožňovala těmto mladým mužům a ženám získat nejen pracovní zkušenosti a s tím i spojené návyky, ale také nabízela prostřednictvím sociálních pracovníků orientaci a řešení praktických záležitostí, které jsou přirozené pro běžný dospělý život.

Projekt probíhal od roku 2015 do roku 2018

Bylo podpořeno 12 dospívajících