Skip to main content

Košík

Už 4. ročník našeho Pikniku pro všechny, které známe, nebo kteří chtějí poznat nás. Na pikniku čeká na naše hosty občerstvení, hry, hrabárna oblečení a samozřejmě naši sociální pracovníci. Spolupracujeme s lidmi bez přístřeší a na ubytovnách, se seniory a zdravotně handicapovanými, s rodinami v sociální tísni.