Skip to main content

Košík

Autobus a Křižovatka úspěšně prošli hodnocením od České asociace streetwork. Při rozvojovém auditu služby, který obsahoval jak ověření správnosti nové metodiky práce s klienty, tak předvedení praktické práce s klienty, získal Autobus 87% a Křižovatka 97%.