Skip to main content

Košík

Oslavy pálení čarodějnic patří k tradičním akcím většiny měst po České republice, a nejinak je tomu na Praze 21. V Újezdě nad Lesy i Klánovicích jsou Čarodějnice neoddělitelnou součástí místního života.
Problém ale může představovat fenomén, který je s touto akcí obvykle spojený – konzumace alkoholu. Ta sama o sobě problematická být nemusí; pokud je ale nezřízená a zároveň se týká nezletilých, otevírá se tím prostor pro mnoho rizik.
Abychom těmto rizikům zamezili a dostatečně mladistvé informovali, věnovali jsme této akci v organizaci Neposeda zvláštní pozornost a přípravu.

Kontakt s mladistvými je hlavní součástí běžné práce terénních sociálních pracovníků z programu Autobus ve všech lokalitách Prahy 21. Dospívajícím nabízíme podporu ve všech oblastech jejich života, pomáháme jim v obtížných situacích a snažíme se je motivovat ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu. To samozřejmě souvisí s prevencí vůči rizikovým jevům, kam pití alkoholu jednoznačně patří.
Proto jsme do terénu v den čarodějnických oslav vyrazili vybavení speciálními informačními letáčky, díky kterým se dospívající seznámili jak s riziky spojenými s alkoholem, tak s doporučeními, jak se jim vyhnout, a co mohou udělat v krizových situacích.
Kromě letáčků jsme užívajícím partám rozdávali také čistou vodu, sušenky a prezervativy.
Oslovili jsme přibližně 90 až 100 mladistvých – těch, se kterými jsme v pravidelném kontaktu, ale i mnoho neznámých -, a během rozdávání tzv. harm reduction materiálu jsme v rozhovorech zdůraznili, jak mají postupovat, dojde-li k situaci ohrožující zdraví, a zmínili jsme praktické tipy pro to, aby negativní dopady alkoholu zmírnili na minimum.
Konzumace alkoholu v pubertě představuje bohužel nadále problém české společnosti, který je sice statisticky na ústupu, přirozeně se s ním ale setkáváme nadále. Většině z nás se nejspíš ve vzpomínkách na vlastní dospívání vybaví nějaká láhev piva nebo něčeho tvrdšího, a zároveň takové experimentování nejspíš nemělo žádné fatální následky pro naši budoucnost – možná kromě nějakých teď už spíše legračních historek nebo průšvihu před rodiči. Neklademe si proto za cíl dospívajícím pití alkoholu jakkoliv zakazovat nebo na ně působit represivně – to je ostatně úkolem jiných, kteří v lokalitě pracují. Chceme ale, aby si mladiství uvědomovali, co všechno se s pitím pojí, a aby se díky prevenci vyhnuli všem možným malérům, které bez přehánění mohou skončit i tragicky – ať už v nemocnici, na policii nebo na sociálce.
Celá akce se setkala u oslovených s úspěchem a později po Čarodějnicích nám mnoho dospívajících potvrdilo, že byli za náš kontakt vděční, a že jim pomohly jak předané informace, tak preventivní materiál. Věříme, že má taková práce v lokalitě smysl, a doufáme, že tento názor nesdílí pouze “naši” mladiství.

Leták je k dispozici každému, komu se bude hodit. Tisková data najdete, když kliknete sem.