Skip to main content

Košík

Prázdniny na klubu tentokrát navázaly na rozvolněnou školní docházku. Klub Autobus je pro mladistvé otevřen jak ve školním roce, tak i o prázdninách. A protože máme o prázdninách více prostoru, snažíme se klientům poskytnout různou škálu aktivit a výletů – ne vždy tyto možnosti totiž mají. Naším cílem je poskytnout smysluplné trávení volného času a přiblížení kontaktu s prostředím, které může být pro naše klienty občas i trochu nevšední. Průměrně s námi na každý výlet vyrazilo 6 klientů.

Navštívili jsme například výstavu obrazů s názvem „Duše jako múza“, po které jsme pokračovali ve výtvarných aktivitách v Thomayerových sadech, dále jsme se vydali jsme se do kina na film V síti. A protože počasí bylo občas i na naší straně, ochladili jsme se na koupališti v Úvalech a Čakovicích. Předposlední výlet jsme si udělali do centra Prahy, kde klienti dostali pracovní list s úkoly. Ty je vedly k samostatné orientaci v centru města, ke komunikaci s ostatními lidmi nebo k osvěžení znalostí o hlavním městě. Tento výlet jsme zakončili projížďkou na šlapadlech kolem Střeleckého ostrova. Poslední prázdninový čtvrtek jsme strávili v pražské ZOO. Příští rok chceme určitě v našich prázdninových výletech pokračovat, protože považujeme za důležité rozšiřování obzorů a smysluplné trávení volného času našich klientů. Pokud máte nějaké nápady či přání, jak naše prázdniny na klubu ještě vylepšit, nebo chcete sledovat naše aktuální info, podívejte se na náš instragram @klub.autobus nebo naše fb stránky NZDM Autobus!