Skip to main content

Košík

Každý měsíc a půl se v NZDM Autobus zaměřujeme na určité téma. Tomu pak věnujeme každou druhou středu, kdy pro klienty připravujeme různé aktivity, díky kterým se můžou s danou problematikou více seznámit, získat informace a vyzkoušet si něco nového. Téma se snažíme otevírat i v běžných rozhovorech, mimo tyto programy, a rozšiřovat tak mladým lidem obzory. Plníme tím tak hlavní účel nízkoprahových služeb pro dospívající – preventivní působení, které těmto lidem pomáhá vyvarovat se rizikům všeho druhu a projít do dospělosti s větší výbavou znalostí a dovedností.

Pro březen a duben jsme zvolili téma “Místo, kde žiju”, které nám bezvadně souviselo s celorepublikovou akcí Ukliďme Česko. Ačkoliv jsme se nezapojili do její hlavní víkendové části, s klienty jsme ji podpořili nepřímo už o pár dní dřív. Zaměřili jsme se hlavně na park u autobusové zastávky a okolí večerky, kde jsme společnými silami nasbírali několik plných pytlů odpadků, především plechovek a flašek od alkoholických nápojů, nedopalků cigaret a jiného nepořádku.

Do akce se zapojilo víc než 10 dětí, a všichni byli překvapení tím, kolik odpadků lidé nechají venku a vůbec jim nezáleží na tom, jaké to bude mít důsledky. Samy pak potvrdily, že když vidí, jakou práci dá odpadky posbírat, už by je jen tak nenapadlo něco odhodit na zem. K uklízení jsme taky připravili kvízové otázky a informace o tom, jak správně recyklovat a jaké jednoduché kroky může člověk podniknout pro to, aby ulehčil místu, kde žije, ale i celé planetě.