Skip to main content

Košík

Vyslali jsme HoPáky do Maastrichtu, aby získali zkušenosti od kolegů z nizozemského Trajektu. Hlavním bodem bude předávání zkušeností s únikovými hrami se sociální tématikou, práce s mládeží v oblasti prevence kriminality a představení naší aplikace EnZetko, která je nově v holandské jazykové verzi.