Skip to main content

Košík

Díky našim sponzorům jsme zvládnou naši klienti lépe přechod na online výuku a nouzový stav. Zakoupili jsme počítače a začali je rozvážet našim klientům, kteří si je mohou zdarma půjčit u pracovníků NZDM Autobusu a Hopo.