Skip to main content

Košík

V klubu Autobus se věnujeme práci s dětmi a mladistvými ve věku 9-26. Většinou se zabýváme tématy dospívání, trávením volného času a prevencí v různých oblastech. Tyto aktivity teď bohužel nemůžeme praktikovat v plné míře. Navzdory nelehké situaci jedeme dál a naši činnost přizpůsobujeme aktuálním potřebám.
Za chvíli tomu bude jeden rok od doby, kdy děti nemohou pravidelně chodit do škol a účastnit se volnočasových aktivit. Online výuka není ideální pro každého a ne vždy studenti pochopí látku tak, jak by bylo potřeba. Začali jsme tedy nabízet naši službu s možností doučovat cokoliv, co bude potřeba. V listopadu minulého roku jsme navázali spolupráci s žáky Klánovické školy a jedním žákem školy v Újezdě nad Lesy.

Žáci nebo jejich rodiče nás oslovili na základě informace, kterou si mezi sebou předali a prostřednictvím komunikace s Újezdskou a Klánovickou školou. Jedná se především o pomoc s domácími úkoly a procvičování látky, které děti nerozumí.
Dostáváme se nejen k novým metodám práce, ale i k novým kontaktům, klientům a ke spolupráci se školami a dalšími odborníky. Naučili jsme se přizpůsobit situaci a pomoci tam, kde je potřeba. I přes to se však držíme základů naší práce a i v rámci doučování s klienty navazujeme hlubší vztah. Vnímáme, že právě ten je důležitý pro další práci a zatím se nám to tak potvrzuje.