Skip to main content

Košík

Jako každý rok uspořádala Křižovatka piknik pro seniory, osoby bez přístřeší a rodiny z lokality. S organizací pomáhali kluci z domovské skupiny Všehotroši z NZDM Hopo. Během pikniku probíhal výdej ošacení a drogerie a také grilování.
Celou akci podpořila Plechárna a firma Coca-Cola