Skip to main content

Košík

Rozšířili jsme naše sociální služby na Prahu 9. Nejprve jsme v Libni postavili komunitní centrum sdílených služeb, ve kterém je NZDM, terapeutické centrum a sociálně aktivizační služba.

Teď se na Prahu 9 bude rozšiřovat i terénní služba pro osoby bez přístřeší. První úkolem bude pokračovat v sociální práci, se kterou nevědomky začal odbor životního prostředí v 28 buňkách, ve kterých bydlí osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Pomůžeme jim s hledáním nového zaměstnání, oddlužením a materiální pomocí. A zároveň se od nich a místních obyvatel okolních novostaveb naučíme, jak může taková komunita společně fungovat.