Skip to main content

Košík

Praha, 30. 3. 2022

Pražská organizace Neposeda, která je první a jedinou technologickou sociální službou v Praze, je před spuštěním nové multidisciplinární služby pro poskytování psychologické a psychoterapeutické pomoci dětem a mladistvým:
„Již rok připravujeme společně s Národním ústavem duševního zdraví pilotní projekt, který bude pomáhat dětem i mladistvým od 11 do 18 let při diagnóze a řešení psychických potíží a závislosti. Je to rizikové období v životě člověka, kdy dochází často ke zmatení rolí, přejímání nezdravých návyků i vzorů. Podstatnou roli hraje také trauma. Už v nízkém věku jsou děti vystaveny vnějším vlivům, které je mohou poznamenat na celý život,“ uvádí ředitelka organizace Mgr. Jana Hamplová.

Organizace Neposeda tak naváže své zaměření na sociálně terapeutickou činnost, jako první sociální služba totiž spustila svou vlastní psychologickou aplikaci EnZetko. Díky tomu, že ředitelka organizace je také programátorka, celou aplikaci navrhla a naprogramovala přesně podle potřeb dětí a dospívajících: „Jen v Praze jsme doposud poskytli psychologickou pomoc více než 500 dětem,“ doplňuje Hamplová. Aplikaci mohou děti a mladí využívat zdarma.

Smyslem aplikace je reflektovat to, že každé věkové období, v němž se člověk v průběhu života nachází, na nás klade určité typy nároků, se kterými se musíme poprat. Ve starším školním věku a později v adolescenci jsou ústředním tématem vrstevnické vztahy a integrace osobnosti. Což se velmi často neobejde bez různého objevování a experimentování. Ty však mohou mít škodlivou podobu a samozřejmě následky. I proto je potřeba, aby po boku dětí a dospívajících byl někdo, kdo jim podá pomocnou ruku v případě krize.

„Jednou z nejčastějších oblastí, ve které děti a dospívající hledají pomoc prostřednictvím naší aplikace, jsou různé formy psychického napětí a nepohodlí, jako jsou např. úzkostné nebo depresivní stavy, které mají nejrůznější příčiny,“ přibližuje psycholožka Neposedy, Mgr. & Mgr. Dagmar Halo. „Přibližně každé třetí dítě, které se nám ozývá, řeší nějakou formu psychických obtíží. Mnoho z nich nemůže nebo nechce o svých problémech hovořit se svými rodiči,“ upozorňuje psycholožka. Osvěta zaměřená na rodiče a duševní zdraví jejich dětí je velmi často nedostatečná: „Také proto se chceme soustředit na spolupráci s rodiči a jejich přímé zapojení do procesu léčby pomocí rodinné facilitace,“ uzavírá poznatky a také další záměry využití aplikace EnZetko psycholožka Halo.

Právě vysoký tlak na děti a dospívající ze zajištěných rodin a naproti tomu určitá bezprizornost dětí ze sociálně vyloučených a skutečně chudobných poměrů vedou často k tomu, že se děti stanou snadnou kořistí pro „predátory“. Těmi mohou být závislost na internetu a sociálních sítích nebo pornografii, sebepoškozování, experimentování s drogami, ale také sexuální zneužívání. To vše jsou toxické jevy, jimž musí i dnes děti a mladí čelit, a to často bez pomoci. Buď nemají povědomí o tom, kam se s podobným problémem obrátit, nebo jsou dostupné formy pomoci pro ně drahé, anebo jsou zkrátka nedostatečné kapacity. Je bohužel běžné, že na termín u psychologa je čekací doba i několik měsíců.

„V jakých podmínkách dnešní generace vyrůstá? Jakou ji chceme mít?“ To jsou otázky, na které právě organizace Neposeda odpovídá konkrétními činy: vývojem psychologické aplikace EnZetko a založením nových psychoterapeutických služeb na Praze 9 pro řešení závislostí a psychických problémů.

„Není to jen nedostatek odborníků, jejich zahlcenost, ale bohužel i fakt, že musíme část peněz na tyto služby zajišťovat ze soukromých zdrojů. Musíme přemlouvat dárce a donátory a vysvětlovat, že generace těch, kteří jsou nyní dětmi, jednou vyroste do role vůdců, manažerů, zaměstnanců, ale třeba také jednoduše našich sousedů nebo kolegů. Je v našem zájmu, aby byla co nejzdravější. Jakou generaci chceme mít?!” odpovídá ředitelka Neposedy na to, proč směřuje do této oblasti. Vnímá společně se svým týmem roli sociálních služeb jak v rovině přímé pomoci, tak v preventivní rovině pro celou společnost. Sociální práce, která není opřená o skutečná data a výzkumy, co děti a mladí lidé potřebují, nikam nepovede: „Proto v Neposedovi zapojujeme technologie do inovování a vylepšování naší práce. Prakticky vzato je to levnější, než řešení a léčení následků. Bohužel u některých závislostí a jejich dopadů na společnost či okolí si musíme všichni přiznat, že mohou být nevratné. Vynakládání peněz a energie bez kvalitního zmapování potřeb se tak může stát vyhozeným úsilím i prostředky“, uzavírá ředitelka Neposedy Jana Hamplová.

Organizace Neposeda působí na východním křídle Prahy 9, 14, a 21 již od roku 2000

Mgr. Jana Hamplová
ředitelka organizace
+420 731 839 511
jana@neposeda.org
www.neposeda.org
První technologická sociální služba

Mgr. Jana Marešová
PR/HR
+420 774 261 339
janam@neposeda.org
www.neposeda.org
První technologická sociální služba