Skip to main content

Košík

Pražané stárnou, domovy důchodců jsou přeplněné a Praha hledá cesty, jak o seniory pečovat.
Pomoc blízkým je pro většinu lidí samozřejmostí, a výrazně tím pomáhají státnímu systému. Pro stát je taková pomoc výraznou personální, kapacitní i finanční úlevou, přesto negarantuje neformálním pečovatelům žádné úlevy nebo výhody.

„Hodně by pomohlo, kdyby pečující osoby byly zohledňovány a mohly by využívat sociálních dávek. Také by pomohla možnost dělení péče o pečující osobu, snížení úvazku a automatická nabídka podpory pečujících osob v rámci podpůrných skupin, případně bezplatných poraden,“ říká naše Hanka z Křižovatky.
Přečtěte si celý článek