Skip to main content

Košík

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ proběhlo 15.12. před kanceláří s klienty, kteří bydlí v magistrátních či obecních bytech. Chvíli se zastavit, poklábosit s ostatními a odnést si nejen potravinovou pomoc, ale i vánoční dárek přišli lidé z více než dvacet domácností.
VÁNOCE NA ULICI již tradičně proběhly 17.12. na Plechárna Černý Most. Akce je určená lidem bez přístřeší. Rozdalo se přes šedesát porcí řízku se salátem, cukroví i dárečků. Kdo chtěl, mohl přes nás poslat přání své rodině. Děkujeme za sváteční atmosféru Pavlovi Trefnému (kazatel církve bratrské), dobrovolníkům z řad skautů i z Místní místním , Sociální Perpetuum Mobile a v neposlední řadě Městská část Praha 14 za financování celé akce.
Všem přejeme klidné prožití svátků vánočních a vše dobré do roku 2022.