Skip to main content

Košík

Pro naši organizaci Neposeda, z.ú. , konkrétně pro klienty bez přístřeší programu Křižovatka, poptáváme materiál na výrobu roušek či hotové roušky a další ochranné pomůcky.

Dle posledního sčítání z roku 2019 je v zemi 23 830 lidí bez domova, mezi těmito lidmi najdete 13% seniorů, častý je i výskyt podvýživy a chronických onemocnění. Stávají se tak v této době vysoce ohroženou skupinou. Vzhledem k omezeným možnostem této skupiny zajistit si ochranné pomůcky vlastními silami, žádáme Vás, o jakoukoliv materiální pomoc. Především o materiál na výrobu roušek, roušky, desinfekci atd.

Jsme schopni si roušky či jinou materiální pomoc vyzvednout v Praze a okolí.

S nabídkou pomoci kontaktujte prosím Tereza Krýdová: tereza@neposeda.org, 728598087

či vedoucí programu Křižovatka Regina Kuncová: regina@neposeda.org, 739 491 633

https://neposeda.org/, FB: Neposeda