Skip to main content

Košík

Všechny městské části, ve kterých působíme, nás požádali o pomoc s přívalem rodin z Ukrajiny.

Terénní program Křižovatka pomáhá s vyřizováním potřebné dokumentace, dělá doprovody a pomáhá s koordinací úředníkům.

Sociální pracovníci v nízkoprahových klubech denně pracují s desítkami dětí, které v klubech tráví volný čas a zároveň se učí český jazyk.

Nesmírným překvapením pro všechny byla ohromná chuť dětí učit se nové věci a rovnou je začít i používat. U těch starších se i objevuje motivace učit se co nejrychleji, aby mohli u nás začít chodit co nejdříve do školy.