Skip to main content

Košík

V Reset Centru bylo na exkurzi 25 studentek oboru Sociální práce z FF UK

Kde bydlíš? A máš už kluka? Nebo jsi na holky?
❓ Co si myslíš o potratech? A proč nejíš maso?
To jsou jen některé z otázek, na které se nás klienti ptají. Ačkoli jsou to jednoduché otázky, není vůbec lehké na ně odpovědět tak, aby si pracovník zachoval své soukromí, vystupoval jako profesionál a zároveň nezklamal důvěru klientů.
❓ Zkrátka, odpovídat, nebo neodpovídat? a jak se k odpovědím postavit?
👩‍🎓 O tom, jak těžké je nastavit si hranici mezi profesním a soukromým životem a jaké hodnoty vstupují do práce sociálního pracovníka, se mohla přesvědčit skupina 25 studentek sociální práce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy , které jsme přivítali v Resetcentrum.cz na exkurzi.
Vystavily jsme je právě i takovým nejčastějším otázkám, které nám kladou klienti, a kterými s oblibou „testují“ především nové kolegy a stážisty.
👥 Studentky si zažily a vyzkoušely, že umět se správně rozhodnout, není vždy jednoduché. Závisí totiž na hodnotách společnosti, organizace, týmu i jednotlivce. Potěšilo nás, že právě otázka hodnot vyvolala živou debatu i spoustu dotazů a podnětů, jak hodnoty uplatňovat v praxi.
‼ Sebereflexe vlastních postojů a jejich protínání s hodnotami služby je absolutním základem pro to, jak dělat sociální práci opravdu kvalitně.
👏 Je skvělé, že studentky se o tyto přístupy zajímají už na začátku svého studia a že si u nás mohly na vlastní kůži vyzkoušet, s čím vším si později ve své profesní roli sociálního pracovníka budou muset poradit.
Děkujeme za jejich návštěvu a zájem, je pro nás dalším impulsem být dobrou praxí a sdílet naše zkušenosti opravdu otevřeně.