Skip to main content

Košík

Poslední týden školní docházky se děti ze čtvrtých tříd ZŠ Chvaletická mohly potkat, díky dobré spolupráci, s jejich družinářkou Kateřinou Chvátalovou – s naší klientkou. Ta jim vyprávěla o životě na ulici. Děti téma velmi zajímalo a byly v diskuzi aktivní. Podobné akce, kdy spojujeme různé skupiny v lokalitách zprostředkováváme opravdu rádi.