Skip to main content

„Sociální pracovník je mistrem sociálních sítí. Ne těch virtuálních, ale skutečných,“ říká naše kolegyně Zuzanna Zelenková Bedřichová. „Musí být kreativní, nebát se uplatnit nové nápady, ale také zvednout telefon.“
🟡Z přednášky pro studenty a studentky FF UK magisterského studia oboru sociální práce o multidisciplinaritě v sociálních službách se stal 3 hodinový blok, naplněný živou debatou.
Multidisciplinarita v sociálních službách je téma, bez které se budoucnost žádné sociální služby neobejde. Sociální práce je ve své podstatě neustálým propojováním lidí a institucí, při kterém sociální pracovníci denně uplatňují mnoho znalostí a dovedností.
❓ Co to ale znamená v praxi? Kde všude můžeme multidisciplinaritu hledat a co to obnáší? Kam zasahuje a jaké jsou její přínosy, ale i možná rizika?
Naše kolegyně Zuzanna Zelenková Bedřichová studentům a studentkám, které už brzy čeká střet s profesní realitou, vysvětlovala, jak navazovat spolupráci a jak může vypadat multidisciplinarita uvnitř jedné služby a organizace.
Na příkladu našeho multidisciplinárního týmu Reset centra, kde v rámci nízkoprahového klubu funguje i psychologicko-terapeutický tým složený ze dvou terapeutů, psycholožky a adiktoložky, ukázala, ze multidisciplinarita ale není jen forma spolupráce. Je to především způsob uvažování a přístup ke klientovi.
Studenti magisterského oboru už za sebou mají řadu zkušeností a přispívali tak do diskuse mnoha svými zkušenostmi. Hlavně při definování role pracovníka a rizik spojených s příliš složitým systémem podpory, pokud klient musí obíhat spoustu pracovišť.
👌Diskuse nakonec trvala 3 hodiny, zájem studentů a studentek je velký a mohli bychom o naší práci debatovat ještě mnoho hodin. Protože:
„Sociální pracovník musí přemýšlet tvůrčím způsobem. Je to ve svém podstatě renesanční člověk, který uplatňuje bohatou paletu zkušeností, kontaktů a znalostí. Je to profesionál, který ví, že každý případ a každý klient je jedinečný, a proto je vždy jedinečný i způsob, jak na situaci reagovat,“ říká Zuzanna Zelenková Bedřichová. „Pokud má ale podporu multidisciplinárního týmu přímo v organizaci, je to mnohem snazší,“ dodává.
Děkujeme za příležitost Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova a jsme připraveni naši dobrou praxi kdykoliv sdílet i z našich dalších služeb a také získat další poznatky a zkušenosti naopak od studentů. Buďme propojení.

Leave a Reply