Neposeda, z.ú.

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb působící ve východní části Prahy.
Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé, 3 nízkoprahové kluby a terénní programy Autobus, HoPo, Běcho a program Bydlení - Sociální služba Prevence ztráty bydlení

Více informací

Neposeda, z.ú.

Více informací

Specializujeme se na tabuizovaná společenská témata a jejich řešení.

Jsme jedinou technologickou sociální službou v České republice.

Jsme moderní multidisciplinární poskytovatel sociálních služeb.

24. 1. 2022 / neposeda

Hledáme nové kolegy do terénu i do vedení

Neustále se rozšiřujeme a počítáme s tím, že v trendu budeme pokračovat. Proto hledáme nové kolegy a kolegyně do Bydlení, Autobus i do vedení Neposedy. 
Přečíst článek
26. 12. 2021 / bydlení, krizovatka

S klienty našich služeb jsme oslavili Vánoce na ulici

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ proběhlo 15.12. před kanceláří s klienty, kteří bydlí v magistrátních či obecních bytech. Chvíli se zastavit, poklábosit s ostatními a odnést si nejen potravinovou pomoc, ale i vánoční dárek přišli lidé z více než dvacet domácností.
Přečíst článek
22. 11. 2021 / neposeda

527 kilo potravin a drogerie

Diky vám jsme tento rok vybrali 527 kilogramů potravin a drogerie v celostátní Potravinové sbírce.  Vše poputuje za našimi klienty - seniory, osoby bez přístřeší a rodiny v nouzi .  Děkujeme moc!
Přečíst článek
11. 10. 2021 / autobus, hopo, neposeda

Vyslali jsme sociální pracovníky do Estonska na stáž

Inspirace ze zahraničí je základem pro naše rozvoje a inovace. Proto jsme díky České asociace streetwork vyslali kolegy z NZDM Autobus a HoPo do Tallinu.
Přečíst článek
6. 10. 2021 / autobus, neposeda

Nově si mohou klienti NZDM Autobus půjčit BMX kolo

Díky našim sponzorům jsme nakoupili BMX kolo, aby si naši klienti, jejichž rodiny na tom nejsou finančně nejlépe, mohli užít nově postavené parky na Praze 14 a Praze 21.
Přečíst článek
1. 10. 2021 / neposeda

Více než 450 dospívajících využilo zdarma naší psychologické poradny. Teď potřebujeme pomoc.

Aby mohla poradna dál pomáhat s psychickými obtížemi našich dětí, potřebuje pomoc. Bez vás projekt příští rok nebude moci fungovat.
Přečíst článek

Bez nich bychom nebyli

Naše organizace je prostřednictvím služeb Autobus, HoPo a Křižovatka zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Sociální služba Křižovatka je zapojena do projektu PROJEKT RODINY A DĚTI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A INSTITUCIONALIZACI CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb, podporu procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci a službami úřadů a přípravu strategie dalšího rozvoje azylových domů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.