Pracujte u nás

Naším velkým cílem je zajišťovat naše služby tak, aby se vnímání sociálních služeb vymanilo z nepopulárního, špatně placeného a vlastně tak trochu špinavého mýtu.

Jsme komunitně řízenou organizací a zakládáme si na tom, že každý zaměstnanec umí zacházet se svojí svobodou a dokáže využít svoje vzdělání a dovednosti ke kreativnímu rozvoji naší organizace a služeb.

V práci se tak běžně potkáte vedle speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, také s filozofy, psychology, adiktology, sociology, markéťáky, zahradníkem nebo programátorkou.

Chci u vás pracovat

Kdo jsme

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb působící ve východní části Prahy.

Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé, 2 nízkoprahové kluby Autobus, HoPo a Bydlení – program prevence ztráty bydlení.

Jsme první technologickou sociální službou v České republice.

Specializujeme se na tabuizovaná společenská témata a jejich řešení.

Jsme moderní multidisciplinární poskytovatel sociálních služeb.

S čím pomůžeme

Obrací se na nás jak děti a dospívající, tak i dospělí jednotlivci a rodiny. Víme, že problém není nikdy jen jeden. Proto se snažíme řešit problémy našich klientů komplexně a se zapojením všech potřebných institucí a profesí, které s řešením problému pomohou.

Spolupracujeme s:

 • Městskými částmi.
 • Úřady práce.
 • Školami.
 • Nemocnicemi a ústavy.
 • Dalšími pomáhajícími profesemi.
 • Odbornými externisty.
 • Bytová krize.
 • Komunikace s úřady a institucemi.
 • Řešení dluhů.
 • Materiální krize.
 • Pracovně právní poradenství.
 • Psychické problémy.
 • Závislostní chování u dospívajících.
 • Rodinné problémy.
 • Problémy se školou a přechodem na novou školu.
 • Šikana a bossing.
 • Sebepoškozování u dospívajících.
 • Problémy příjmu potravy u dospívajících
 • A další problémy.
15. 9. 2022 / krizovatka

Princip Housing First není jen o umístění klienta do bytu. Jde hlavně o socializaci.

Systém Housing First je založený na principech, že je na prvním místě jistota v podobě střechy nad hlavou. A až pak se můžou řešit další problémy.
Přečíst článek
31. 7. 2022 / hopo, neposeda

Klubáci vyrazili na výlet na úřad

Jste dospělí a bojíte se chodit na úřady? To naši malí klubáci mají pro strach uděláno.
Přečíst článek
22. 7. 2022 / neposeda

Rozhovor s naší ředitelkou nejen o sociálních službách

Jak těžké bylo přejít z podnikání do řízení sociálních služeb. Proč dosud nikdo neměří, zda a jak fungují preventivní sociální služby?...
Přečíst článek
16. 6. 2022 / autobus, neposeda

Autobus vyrazil do Belgie i s dětmi

Díky Lize férového fotbalu se mohli dospívající z NZDM Autobus podívat, jak se hraje liga v Belgii.
Přečíst článek
27. 5. 2022 / neposeda

Spouštíme Fund-shop, protože budujeme nové centrum

Už jste slyšeli o tom, že v Praze trvá až 4 měsíce než se uvolní místo na dětském psychiatrickém oddělení nebo se najde pro dospívajícího vhodný terapeut, který by mu pomohl se závislostí nebo s poruchou příjmu potravy?
Přečíst článek
4. 5. 2022 / bydlení

Díky klientům programu Bydlení máme novou předzahrádku

Ve středu proběhla letošní první akce pro klienty programu Bydlení. Při té příležitosti jsme si udělali květinovou zahrádku před sídlem.
Přečíst článek

Bez nich bychom nebyli

Sociální služba Křižovatka je zapojena do projektu PROJEKT RODINY A DĚTI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A INSTITUCIONALIZACI CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb, podporu procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci a službami úřadů a přípravu strategie dalšího rozvoje azylových domů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.