Neposeda, z.ú.

Jsme nestátní nepolitická nezisková organizace působící ve východní části Prahy. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
Prozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé, 2 nízkoprahové a terénní kluby Autobus a HoPo a program Bydlení - Sociální služba Prevence ztráty bydlení

Více informací

Neposeda, z.ú.

Více informací
18. 9. 2018 / krizovatka, neposeda

Pečující jsou ohrožení syndromem vyhoření

Pražané stárnou, domovy důchodců jsou přeplněné a Praha hledá cesty, jak o seniory pečovat. Pomoc blízkým je pro většinu lidí...
Přečíst článek
18. 9. 2018 / hopo, krizovatka, neposeda

Byli jsme na veletrhu sociálních služeb

Hopáci a Křižovatníci se představili na Veletrhu sociálních služeb Prahy 20. U Chvalské tvrze se tak mohli místní obyvatelé seznámit...
Přečíst článek
11. 9. 2018 / autobus, neposeda

Autobus zakládá fotbalový tým

Autobus se rozhodl, že si založí fotbalový tým a přidá se tak k dalším týmům Ligy férového fotbalu. Uspořádali si wokshop se zástupci LFF a společně potrénovali.
Přečíst článek
10. 9. 2018 / neposeda, zastavka

Byli jsme na Městečku volnočasových aktivit

O víkendu jste se s námi mohli potkat na Městečku volnočasových aktivit Prahy 14. Návštěvníci si mohli s námi vyzkoušet spoustu aktivit a kroužků od organizací působící na Praze 14. Součástí byla také putovní výstava kampaně Respektuj 18!
Přečíst článek
7. 9. 2018 / zastavka

Děti a senioři Prahy 14 si vybudovali zahrádku. Zlodějům odolala jedinou noc

Rodinné centrum Zastávka organizace Neposeda a Farní Charita Praha sídlící v Bobkově ulici se společnými silami rozhodli splnit dlouhodobý sen...
Přečíst článek
4. 9. 2018 / hopo, neposeda

Týden nízkoprahových klubů v HoPu

V posledním zářijovém týdnu se veřejnosti otevře téměř stovka nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Náš klub HoPo se k nim připojuje ...
Přečíst článek

Bez nich bychom nebyli

Naše organizace je prostřednictvím služeb Autobus, HoPo a Křižovatka zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.