Neposeda, z.ú.

Jsme nestátní nepolitická nezisková organizace působící ve východní části Prahy. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé, 2 nízkoprahové kluby a terénní programy Autobus a HoPo a program Bydlení - Sociální služba Prevence ztráty bydlení

Více informací

Neposeda, z.ú.

Více informací
18. 3. 2021 / Bydlení, neposeda

Projekt Bydlení pomáhá se zařizováním přidělených bytů

Za rok se nám podařilo díky pomoci dárců zařídit několik domácností - rodiny, samoživitelky, seniory, lidé se zdravotním znevýhodněním a vytvořit jim tak důstojný domov. To vše jen díky lidské solidaritě!
Přečíst článek
16. 3. 2021 / autobus, hopo, neposeda

Ať se nepřehujlíš

Dospívání je věk zkoušení. A popíjení alkoholu nebo zkoušení marihuany patří mezi experimenty nejen dnešních dospívajících. Aby klienti NZDM Autobus...
Přečíst článek
24. 2. 2021 / autobus, neposeda

Klub Autobus pokračuje v činnosti a doučuje

Žáci nebo jejich rodiče nás oslovili na základě informace, kterou si mezi sebou předali a prostřednictvím komunikace s Újezdskou a Klánovickou školou. Jedná se především o pomoc s domácími úkoly a procvičování látky, které děti nerozumí.
Přečíst článek
4. 2. 2021 / autobus, neposeda

Pro Terku je Liga férového fotbalu srdcovka

Terka už v NZDM Autobus není. Zakládá svůj vlastní fotbalový klub. Teda vlastně rodinu. Zůstane po ní ale kus pořádné práce a hlavně parádně rozjetý tým Liga férového fotbalu.
Přečíst článek
3. 2. 2021 / autobus, neposeda

Autobus a EnZetko v České televizi

Minulý rok se u nás stavila Česká televize a dnes se můžete konečně podívat, jak vlastně funguje NZDM Autobus a aplikace EnZetko.
Přečíst článek
28. 1. 2021 / Bydlení, neposeda

Projekt Bydlení programu Křižovatka má konečně svoje sídlo

Sociální služba Prevence ztráty bydlení je jedním z nástrojů pro řešení bezdomovectví a bytové nouze. Cílem této služby je předcházet ztrátě bydlení pro neplnění podmínek nájemního vztahu.
Přečíst článek

Bez nich bychom nebyli

Naše organizace je prostřednictvím služeb Autobus, HoPo a Křižovatka zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.