Skip to main content

Od 1. února začínáte projekt Resetuj svůj mindset, který finančně podpořilo oddělení sociálních inovací MPSV. O čem to bude?

Projekt se zaměřuje na výzkum potřeb dětí a dospívajících v oblasti duševního zdraví, které chodí do našeho NZDM na Praze 9. A také na výzkum potřeb sociálních pracovníků, kteří s těmito dětmi pracují. Cílem je získat relevantní a praktické informace o tom, jaké jsou skutečné, nejen naše domnělé nebo předpokládané, potřeby dětí, které chodí do klubu a trpí úzkostmi, depresemi, sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy apod.
Z toho chceme také získat i kvantitativní data pro advokační činnost. Získáme tím definici potřeb pracovníků a také prostor na to, abychom nové metody testovali a jejich účinnost ověřili získáváním zpětné vazby od dětí. To vše by nám mělo dát podložené informace o tom, jakým způsobem máme směřovat naše sociální služby.

Založili jste ale Reset Centrum, ve kterém působí multidisciplinární tým složený z terapeutů, psycholožky, adiktoložky a sociálních pracovníků.

Ano. Založili jsme ho jako reakci na epidemii psychických problémů dětí, které chodí do našich nízkoprahů. Na Praze 9 jsme založili komunitní centrum sdílených služeb, kde mimo jiné od 1. ledna poskytujeme individuální i skupinové terapie. Z našeho pohledu se však jedná až o sekundární prevenci. Proto musíme jít ještě o krok zpět a zaměřit se na prevenci primární. Chceme vědět, jaké jsou skutečné potřeby dětí, které chodí do NZDM a jaké jsou reálné možnosti pomoci a podpory ze strany pracovníků, kteří s dětmi pracují.

Jaký je rozdíl mezi primární a sekundární prevencí a k čemu je to dobré se tím zabývat?

Je to stejné jako ve zdravotnictví. Primární prevence kardiovaskulárních chorob je to, že cvičíte, nepijete alkohol, nekouříte, vyhýbáte se stresovým situacím, .apod. Sekundární prevence je, že chodíte k praktickému lékaři, který vám pravidelně dělá odběry krve a předepisuje vám např. léky na cholesterol, protože už máte zvýšenou hladinu cholesterolu z toho, že na primární prevenci třeba nemáte čas.
A když zanedbáte i sekundární prevenci, tak přijde krizová situace v podobě infarktu, a vás i daňové poplatníky to přijde draho, protože vy vypadnete z pracovního procesu a my – daňoví poplatníci dostaneme tučný účet od kardiochirurga a nemocnice.

V sociálních službách je to tedy stejně?

Ano. Nízkoprahové kluby jsou tu od primární prevence. A to nejen v oblasti duševního zdraví. My vycházíme z předpokladu, že klub může být místem, kde děti najdou prostor, který jim od vnějších tlaků a stresu uleví. Například tím, že v klubu budou mít svůj klidný bezpečný “bunkr”, kam se mohou schovat a budou si třeba hodinu číst, aniž by na ně někdo mluvil, něco po nich chtěl, do něčeho je tlačil. Ale to je jen nápad od boku. Nebo je třeba dokáže utěšit sociální pracovník nějakými svými dovednostmi, které má. To díky projektu Resetuj svůj mindset teď právě začínáme zkoumat.
Pokud ale pracovník NZDM zjistí, že jeho primární prevence je málo a že je potřeba větší péče o duševní zdraví dítěte, přijdou na řadu naši terapeuti. Tedy sekundární péče. Může se ale stát, že ani ta sekundární péče pro konkrétní dítě už nebude stačit, a pak je potřeba, aby sociální pracovníci NZDM měli navázanou spolupráci s psychiatrickými a zdravotními zařízeními.
Tímto postupem však mohou preventivní sociální služby pomoct předejít i zabránit přetížení zdravotnického systému.

To ale vyžaduje, aby jak sociální pracovníci NZDM, tak i terapeuti byli schopni vyhodnotit psychický stav dítěte.

Je to tak. Je potřeba, aby byli sociální pracovnicí v oblasti duševního zdraví dobře edukovaní. Proto chystáme projekt s Národním ústavem duševního zdraví, který pilotně v NZDM Hopo bude mít svůj multidisciplinární tým složený z psychiatra, klinického psychologa a dalších odborníků, kteří budou pracovat se sociálními pracovníky, školit je, předávat jim know-how a zkoumat metody, jak NZDM v oblasti prevence duševního zdraví posílit tak, aby v budoucnu nedocházelo k přetěžování dětského psychiatrického systému.

Podělíte se s ostatními nízkoprahy o to, co v rámci projektů zjistíte?

Rozhodně. Našim cílem je, aby v případě, že najdeme fungující systém pro primární i sekundární prevenci, jej mohlo využívat co nejvíce NZDM. Jde nám všem o stejný cíl – pomáhat dětem a dospívajícím s novými výzvami a proměňujícím se prostředím. V sociálních službách se inspirujeme, ne si konkurujeme. Zároveň chceme, aby o tomto systému věděly školy, nemocnice, OSPODy a další instituce, které pracují s dětmi. A mohou se na NZDM s důvěrou obracet.
Postupy i průběžné informace budeme dávat na stránky resetcentrum.cz a na naše sociální sítě. Také chystáme několik kulatých stolů a workshopů.

Leave a Reply