Klub Běcho

Klub nízkoprahovým klubem pro děti a mládež. Je to v první řadě prostor, kam neprší.
Představte si prostor, kde jste trávili čas, když jste dospívali. Obývací pokoj u vás doma, dětský pokoj u vašeho kamaráda nebo skautskou klubovnu. Přidejte gauč, stolní fotbálek, počítač, výtvarné potřeby a deskové hry.
Klub je však tvořen především lidmi a jejich příběhy. Je to místo, kam mohou děti a mladí lidé v určenou dobu přijít, trávit čas se svými vrstevníky a realizovat to, co je baví. Mají zde oporu v pracovnících, se kterými mohou sdílet své radosti a starosti.

Pořádáme pro děti a dospívající volnočasové a vzdělávací aktivity, které je baví. Nabízíme jim smysluplné a bezpečné trávení volného času. Poskytujeme jim prostor pro nalezení nových kamarádů.

Kdo k nám chodí

Děti a mladí lidé od 9 do 26 let, kterým chybí prostor pro aktivní trávení volného času. Některým z nich chybí člověk, kterému by se mohli svěřit. Potřebují oporu a podporu v dospívání – v oblasti vztahů ve skupině, školy, návykových látek a zodpovědnosti za své chování.

Kde nás najdete

Adresa: Mladých Běchovic 2, Běchovice
Telefon: 733 182 520
E-mail: becho@neposeda.org

Otevíračka klubu

Letní otevírací doba (do října 2021)
Pondělí 13:00 – 18:00
Středa 13:00 – 18:00
Čtvrtek 13:00 – 18:00

Veřejný závazek

Poslání – Proč tu naše služba je?

Klub Běcho pracuje s dospívajícími od 9 do 26 let, kteří tráví čas v lokalitě Běchovice a nabízí jim podporu především ve výzvách spojených s dospíváním, ale i v dalších oblastech jejich života, a v řešení obtížných životních situacích.

Usilujeme o to, aby si dospívající uvědomovali důsledky svého chování, přijímali za něj zodpovědnost a dokázali využívat zdroje (své vlastní a ve své přirozené síti), aby se zlepšovala kvalita jejich života.

Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím preventivního působení, vytváření bezpečných podmínek pro trávení volného času a posilování kompetencí, které vedou ke snížení rizikového chování.

Kdo stojí za klubem Běcho

Mgr. Zuzanna Bedřichová, PhD.

vedoucí programu
zuzkab@neposeda.org
733 182 520

Bc. Zuzana Férová

vedoucí terénu Praha 20 a Běchovice
sociální pracovnice
zuzka@neposeda.org
739 491 638

Bc. Barbora Cmerová

kontaktní pracovnice
barbora@neposeda.org

Vanesa Vondrová

kontaktní pracovnice
vanesa@neposeda.org

Alex Kondraťuková

kontaktní pracovnice
alex@neposeda.org