NZDM Kluby

Klub je v první řadě útočiště, kam neprší. Jedna místnost nebo i dvě.
Představte si prostor, kde jste trávili čas, když jste dospívali. Obývací pokoj u vás doma, dětský pokoj u vašeho kamaráda nebo skautskou klubovnu. Přidejte gauč, stolní fotbálek, počítač, výtvarné potřeby a deskové hry.
Klub je však tvořen především lidmi a jejich příběhy. Je to místo, kam mohou děti a mladí lidé v určenou dobu přijít, trávit čas se svými vrstevníky a realizovat to, co je baví. Mají zde oporu v pracovnících, se kterými mohou sdílet své radosti a starosti.

Pořádáme pro děti a dospívající volnočasové a vzdělávací aktivity, které je baví. Nabízíme jim smysluplné a bezpečné trávení volného času, ale také doučování a podporu při řešení jejich problémů.
Poskytujeme jim prostor pro nalezení nových kamarádů a učíme je hledat vtah k sobě i ostatním

 

Základny našich klubů máme v Běchovicích a na Balabence.

Kdo k nám chodí

Děti a mladí lidé od 9 do 26 let, kterým chybí prostor pro aktivní trávení volného času. Některým z nich chybí člověk, kterému by se mohli svěřit. Potřebují oporu a podporu v dospívání – v oblasti vztahů ve skupině, školy, návykových látek a zodpovědnosti za své chování.

Terén nebo taky Streetwork

Pracovník vyráží do lokality, snaží se ji poznat a mapovat, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas. Zjišťuje, co mladí lidé potřebují, reaguje na ně a podněcuje je k aktivnímu řešení situace a zájmu o své okolí.

Koho potkáváme v terénu

Mladé lidi od 9 do 26 let, kteří tráví svůj volný čas převážně venku, často pasivně, ve skupině vrstevníků.

Často mají zkušenosti s rizikovým chováním jako je chození za školu, užívání návykových látek, poškozování veřejného prostoru. Mladí dospělí zase řeší problémy při vstupu na trh práce.

S těmi, se kterými se v terénu potkáváme, poskytujeme informace, které mají omezit jejich rizikové chování. Poskytujeme jim poradenství  a předáváme drobný preventivní materiál a informační letáky.

Poslání - proč tu naše služba je?

NZDM a Terénní program Autobus a HoPo pracují s dospívajícími od 9 do 26 let, kteří tráví čas v lokalitách Prahy 9, 14, 20 a  21, a nabízí jim podporu především ve výzvách spojených s dospíváním, ale i v dalších oblastech jejich života, a v řešení obtížných životních situacích.

Usilujeme o to, aby si dospívající uvědomovali důsledky svého chování, přijímali za něj zodpovědnost a dokázali využívat zdroje (své vlastní a ve své přirozené síti), aby se zlepšovala kvalita jejich života.

Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím preventivního působení, vytváření bezpečných podmínek pro trávení volného času a posilování kompetencí, které vedou ke snížení rizikového chování.

Kdo stojí za programem Autobus

Mladých Běchovic 2, Praha 9, Běchovice

Bc. Jakub Vokurka

vedoucí programu
sociální pracovník
jakub@neposeda.org
778 538 275

Mgr. Vendula Kunová

kontaktní pracovnice
vendula@neposeda.org

Bc. Adéla Škvorová

kontaktní pracovnice
adela@neposeda.org

Markéta Rohelová

kontaktní pracovnice
marketar@neposeda.org

Kdo stojí za programem HoPo

Sokolovská 193, Praha 9

Mgr. Zuzanna Bedřichová, PhD.

vedoucí programu
zuzkab@neposeda.org
733 182 520

Bc. Zuzana Férová

vedoucí terénu Praha 9
sociální pracovnice
zuzka@neposeda.org
739 491 638

Bc. Barbora Cmerová

kontaktní pracovnice
barbora@neposeda.org

Vanesa Vondrová

kontaktní pracovnice
vanesa@neposeda.org

Alex Kondraťuková

kontaktní pracovnice
alex@neposeda.org

Profesionalita & kvalita

Neustále pracujeme na rozvoji našich služeb. Autobus i HoPo na podzim roku 2018 úspěšně prošel rozvojovým auditem České asociace streetwork (87 % a 88%):

„Zařízení zaslalo předem velmi kvalitně a konkrétně zpracovanou metodiku, která je šitá na míru konkrétním podmínkám služby. Zařízení usiluje o neustálé zlepšování kvality své služby a pracovníci spolu o dalších možnostech rozvoje hodně komunikují, což se na kvalitě služby pozitivně odráží. Domníváme se, že zařízení poskytuje klientům kvalitní služby, na jejichž zkvalitňování dále pracuje a vnímáme velký potenciál současného týmu.“

Kde nás najdete

Klub Autobus

Adresa: Mladých Běchovic 2, Běchovice
Telefon: 778 538 275
E-mail: autobus@neposeda.org

Klub HoPo

Adresa: Sokolovská 971/193, Praha 9
Telefon: 778 713 719 (klub) | 778 538 281 (terén)
E-mail: hopo@neposeda.org

Otevíračka klub Autobus + terén a školy

 • Pondělí 13:00 – 18:00
  terén na Praze 21 od 13:00 – 18:00
 • Úterý 12:00 – 17:00
  terén ZŠ Újezd n Lesy 12:30 – 14:00
  + individuální konzultace
 • Středa 13:00 – 18:00
  terén ZŠ Šimanovská 11:30 – 14:30
  + individuální konzultace   + terén Praha 14; 14:30 –  18:00
 • Čtvrtek 12:00 – 17:00

Otevíračka Klub HoPo

 • Pondělí, podle dohody: doučování, konzultace
 • Úterý 13:00 plavání
  + terén 12:00 – 17:00
 • Středa 12:00 – 17:00 klub
 • Čtvrtek terén 12:00-17:00
 • Pátek klub 12:00 – 17:00

Naše lokality

Praha 9
Praha 14
Praha 20
Praha 21

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený NZDM Autobus (@klub.autobus)

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený NZDM HoPo (@hopo_nzdm)

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený NZDM Autobus (@klub.autobus)

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený NZDM Autobus (@klub.autobus)

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený NZDM HoPo (@hopo_nzdm)

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený NZDM HoPo (@hopo_nzdm)