Pro koho tu jsme?

Pro všechny, kteří se stěhují do magistrátního nebo městského bytu a mají již
po prohlídce bytu.
Základní sociální poradenství poskytujeme i lidem v bytové nouzi nebo těm,
kteří jsou ztrátou bydlení ohroženi.

Materiální pomoc

V rámci služby poskytujeme potravinovou pomoc ve spolupráci s Potravinovými bankami, velkoobchodníky a dárci. Pravidelně vydáváme nejen potraviny, ale i ošacení a drobné vybavení do bytů.

Doprovody

Doprovody na úřady a další instituce jsou významnou činností, kterou nabízíme. Naše přítomnost klientům v takových chvílích dodává podporu. Cílem doprovodů je, aby příště klient dokázal využít služby návazné instituce či si obstaral své záležitosti sám.

Setkání & Akce

Pravidelně pořádáme akce, které mají za cíl začlenit naše klienty do komunity, ve které nově bydlí.

Program Bydlení

Program Bydlení vznikl na začátku roku 2020 jako součást Terénního programu Křižovatka, který působí ve východní části Prahy. Za dobu svého fungování jsme v samostatném bydlení podpořili již více než 50 domácností.

Naše poslání

Posláním programu Bydlení je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu lidí, kteří získají nájemní bydlení v městském bytu, podporovat je v udržení samostatného bydlení a zprostředkovat návazné služby.

Poskytujeme informace, odborné sociální poradenství a potřebnou podporu v samostatném bydlení.

Profesionalita & kvalita

Neustále pracujeme na rozvoji našich služeb. Křižovatka úspěšně prošla v říjnu 2018 rozvojovým auditem České asociace streetwork (98%):
„Hodnotili jsme kvalitně pracující zařízení, které je v kontextu sociálních služeb v České republice specifické důrazem na komunitní model práce – jedná se o model, který je zavedený v zahraničí, nicméně v českém kontextu se jedná o model nový a v něčem objevný. Program byl vybudován zdola na základě potřeb komunity.“

Provozní hodiny

Pondělí    8:00 – 16:00
Úterý        8:00 – 16:00
Středa      8:00 – 16:00
Čtvrtek     8:00 – 16:00
Pátek        8:00 – 16:00

Kde nás najdete

Adresa: Cíglerova 1138/7, Černý Most
Telefon: 775 475 762
E-mail: bydleni@neposeda.org

Mgr. Regina Kuncová

vedoucí programu, sociální pracovnice
regina@neposeda.org
739 491 633

Bc. Hana Nováková, DiS.

sociální pracovnice
hana@neposeda.org
730 517 934

Pavlína Cibulová

terénní pracovnice
pavlina@neposeda.org
776 869 658

Helena Novotná, DiS.

sociální pracovnice
helenan@neposeda.org
734 314 461

Bc. Jana Rosulková, DiS.

sociální pracovnice
janar@neposeda.org
777 158 391