V našich sociálních službách nepracují jen vystudovaní sociální pracovníci nebo pedagogové. Pracují tu adiktologové, filozofové, psychologové, sociologové, markeťáci a jedna programátorka.
Všechny aplikace si vyvíjíme sami přesně podle potřeb našich terénních pracovníků i těch, kteří naše služby využívají.

Veškerý vývoj si děláme tzv. in-house. To nám umožňuje mít neomezené možnosti v tvorbě nástrojů, které nám usnadní a urychlí práci i komunikaci mezi sebou i klienty.
Je pro nás zásadní při práci neztrácet čas a být pro naše klienty dostupní na co nejvíce komunikačních kanálech.

Aplikace Neposeda

Aplikaci právě programujeme. Vidět ji můžete v testovacím režimu v říjnu 2022.

Protože poskytujeme širokou škálu služeb, je pro nás nezbytné, aby obyvatelé lokalit, ve kterých působíme, měli přehled o tom, co vše pro ně můžeme udělat.
Díky aplikaci dostávají spoustu užitečných informací nebo upozornění na změnu v legislativě a v poskytování služeb. Mohou si rezervovat termíny skupinových terapií a individuálních konzultací. A v neposlední řadě i napsat do chatu přímo sociálnímu pracovníkovi, pokud mají jakýkoli dotaz.

k volnému stažení od 1.1.2023

k volnému stažení od 1.1.2023

Multifunkční evidenční systém

Evidence je jedním z pilířů práce sociálních služeb. Je ale také projektovým nástrojem, který umožňuje řídit finance (pokladna, evidence majetku), vzdělávací plány i organizovat práci (úkolový systém, přehled nepřítomností, plánování směn a další).
Významným pomocníkem jsou také iOS a Android aplikace a notifikace  expirujících smluv nebo individuálních plánů.

k dispozici pouze pro naše pracovníky

k dispozici pouze pro naše pracovníky

Aplikace EnZetko

V aplikaci EnZetko poskytla naše psycholožka bezpečné chatové poradenství už více než 500 pražských dětí. Přestože si myslíme, že nejdůležitější je osobní kontakt a naše nízkoprahy pracují na socializaci dětí a dospívajících, vnínáme, že je třeba komunikovat i jejich způsobem, abychom s nimi neztratili kontakt.
Jako výborný nástroj se aplikace osvědčila především v době COVID-19.

k volnému stažení

k volnému stažení

Trackovací geolokační aplikace

Naše lokality zabírají téměř 50 kilometrů čtverečních. Abychom zajistili maximální efektivitu monitorování terénů pracovníky, používáme trackovací aplikaci.
Systém přenáší polohu terénního pracovníka každou minutu a zobrazuje ji v bodech na mapě. Díky tomu si mohou všichni v týmu zobrazit prošlé trasy a vyhodnotit, zda nějaká místa nevynechali nebo na některá nešli zbytečně vícekrát. Ke každému místu si pak můžou zapsat poznámku a předávat tak informace ostatním kolegům.

k dispozici pouze pro naše pracovníky

k dispozici pouze pro naše pracovníky