Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb působící ve východní části Prahy.
Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé, 3 nízkoprahové kluby a terénní programy Autobus, HoPo, Běcho a program Bydlení - Sociální služba Prevence ztráty bydlení

Neposeda, z.ú.

Jsme první a jedinou technologickou sociální službou v České republice.
Vyvíjíme aplikace in-house, abychom maximálně zefektivnili a zkvalitnili naši práci

Technologie v sociálních službách

Staráme se o osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené osoby a rodiny, které se nečekaně ocitly v nouzi. Řešíme s nimi dluhovou problematiku, komunikaci s úřady i osobní, zdravotní a psychické problémy.
Potkáváme se s nimi v ulicích, pořádáme společná setkání a sbírky. Pomáháme v jejich snaze začlenit se do společnosti a vypořádat se s běžnými situacemi.

Terénní program pro dospělé

Pomáháme dospívajícím úspěšně zvládnout cestu z dětství do dospělosti. Usilujeme o to, aby se nechovali rizikovým způsobem a vnímali pozitivní i negativní důsledky svého chování pro sebe a pro společnost.
Nabízíme jim volnočasové aktivity, anonymní pomoc s řešením problémů, možnost najít si kamarády a připravit se na dospělý život.

Nízkoprahové kluby a terénní programy pro dospívající

Poskytujeme podporu osobám v bytové nouzi nebo těm, kteří jsou ztrátou bydlení ohroženi. Našimi klienty jsou jak jednotlivci, tak i rodiny.
Podporu poskytujeme v různých fázích, a to dle aktuálních potřeb klienta - od pomoci s podáním žádosti o městský či magistrátní byt, uzavření nájemní smlouvy až po komplexní podporu v bydlení s cílem jeho trvalého udržení.

Program prevence ztráty bydlení

Obyvatelům Jahodnice a okolí zdarma půjčujeme sportovní a campingové vybavení, hry nebo knihy zábavné i povinné literatury do školy.
Stačí využít online rezervační systém.

Půjčovna knih, her a sportovního vybavení