Skip to main content

"Resetuj svůj mindset"

Projekt „Resetuj svůj mindset“ organizace Neposeda, z.ú., podpořený ESF OPZ CZ.03.03.01/00/22_021/0001085, probíhal v období únor 2023 až březen 2024. Jeho cílem bylo zjistit, jak můžeme v rámci nízkoprahových klubů pro děti a mládež (dále NZDM) přispět k řešení situace kolabujícího zdravotnického a podpůrného systému zabývajícího se duševními obtížemi dětí a dospívajících a zároveň jsme reagovali na zvýšený výskyt obtíží v oblasti duševního zdraví (dále DZ) klientů NZDM, se kterými jsme se potkávali, ale neuměli jsme na ně vhodně reagovat.

Nízkoprahové kluby jsou flexibilní, preventivní a dobře dostupná služba pro děti a mladé lidi, která má velký potenciál, o němž se však často v širší společnosti neví. My jsme se rozhodli vyzkoušet, zda ho můžeme využít pro podporu dětí a dospívajících právě v oblasti duševního zdraví, které se v posledních několika letech výrazně zhoršuje a zároveň na jeho řešení nestačí stávající odborné kapacity.

Pořádáme pro děti a dospívající volnočasové a vzdělávací aktivity, které je baví. Nabízíme jim smysluplné a bezpečné trávení volného času, ale také doučování a podporu při řešení jejich problémů.
Poskytujeme jim prostor pro nalezení nových kamarádů a učíme je hledat vtah k sobě i ostatním

Konkrétní cíle projektu

  • Potřeby pracovníků NZDM (co potřebují, aby mohli poskytovat podporu klientům v oblasti DZ)
  • Potřeby klientů NZDM v oblasti DZ
  • Ověřit nástroje, jak tyto potřeby zjišťovat
  • Zjistit, zda NZDM mohou být součástí systému podpory v oblasti DZ dětí a dospívajících a zda mohou být v tomto tématu partnery dalším institucím (ZŠ, OSPOD, PPP, odborným platformám ad.).

Všechny výstupy pak jsou ke stažení zde na stránce. Najdete mezi nimi data z dotazníkového šetření mezi pracovníky NZDM i pedagogy základních škol, dále Katalog nástrojů pro práci s duševním zdravím a wellbeingem dětí a dospívajících a závěrečnou zprávu.

Usilujeme o to, aby si dospívající uvědomovali důsledky svého chování, přijímali za něj zodpovědnost a dokázali využívat zdroje (své vlastní a ve své přirozené síti), aby se zlepšovala kvalita jejich života.

Těchto cílů dosahujeme prostřednictvím preventivního působení, vytváření bezpečných podmínek pro trávení volného času a posilování kompetencí, které vedou ke snížení rizikového chování.

Výstupy z projektu

V dubnu roku 2023 proběhlo dotazníkové šetření mezi pracovníky pražských NZDM a mezi pedagogy základních škol, které mapovalo, jaké potřeby mají pracovníci a pedagogové ve vztahu k podpoře duševního zdraví svých klientů a žáků. Na dotazník odpovědělo 37 pracovníků NZDM a 72 pedagogů. Výsledky obou šetření naleznete zde:

Dotazník pro pracovníky NZDM (Odpovědi)

Dotazník pro školy (Odpovědi)

Interpretaci potřeb pracovníků NZDM najdete v souboru Potřeby klientů a pracovníků NZDM v oblasti DZ zde.

V rámci projektu Resetuj svůj mindset jsme po dobu 14 měsíců mapovali potřeby klientů a pracovníků NZDM v oblasti duševního zdraví. Konkrétně jsme se věnovali zjišťování toho, co klienti v oblasti duševního zdraví a wellbeingu očekávají od NZDM nebo by v něm chtěli pro sebe najít, a zároveň co potřebují pracovníci k tomu, aby se tomuto tématu mohli věnovat. Podrobný popis našich zkušeností a výsledků je zveřejněný kompletně v dokumentech ke stažení.

Dokumenty ke stažení k projektu Resetuj svůj mindset

Shrnutí projektu Resetuj svůj mindset a model řešení
A4_shrnuti_resetuj_svuj_mindset

Komplexní zpráva o průběhu a výsledky projektu:
Resetuj svůj mindset 2023-2024 (1)

Potřeby klientů a pracovníků klubů (NZDM) v oblasti duševního zdraví:
Potřeby klientů a pracovníků NZDM v oblasti DZ (1).docx

Katalog nástrojů pro podporu duševního zdraví a wellbeingu klientů klubů (NZDM):
Katalog nátrojů (1)

Informativní leták o projektu A4:

projekt_na A4

Klub HoPo

Poslechněte si podcast Ministerský jednorožec k projektu se
#38 Zuzannou Bedřichovou Zelenkovou: Mladí lidé jsou k sobě vnímavější a umí mluvit o svých emocích.“

Veronika Pavlovská se Zuzanou probírala, proč se aktuálně zhoršuje duševní kondice mladých, co je to nízkoprahový klub a jakou roli může v péči o duševní zdraví hrát, jaké služby nabízí a kam by se chtěli posouvat. Bavily se také o zvyšující osamělosti dětí a vlivu sociálních sítí, s jakými problémy a obtížemi se děti potýkají, jaké jsou kompetence sociálních pracovníků a jak proč je důležitá prevence a jak ji lze dělat. 

Platforma je součástí Kompetenčního centra sociálních inovací pod MPSV.

Duševní zdraví a wellbeing na klubu

  • Zaměření se na potřeby klienta
  • reflexe potřeb pracovníků
  • Bezpečný prostor klubu
  • Aktivity jako pomůcky a nástroje
  • Komunikace a změna image NZDM

Výsledky inkubační fáze ověříme
v Realizační fázi

Jsme přesvědčeni, že kluby jsou tím pravým místem, kde je možné zachytit příznaky včas. Dokonce dříve, než se projeví. To je podstata nízkoprahových klubů. Být tady pro děti a mladé, když potřebují. Navíc znamenají hustou síť, která může být podporou až pro 45.000 dětí a mladých ročně.

Kde nás najdete

 

Adresa: Sokolovská 971/193, Praha 9
Telefon: 778 713 719 (klub) | 778 538 281 (terén)
E-mail: hopaci@neposeda.org

Naše lokality

Praha

Kdo stojí za projektem Resetuj svůj mindset

Reset centrum, Sokolovská 193, Praha 9

Mgr. et Mgr. Dagmar Halo

psycholožka, autorka myšlenky, sociální pracovnice

Mgr. Zuzanna Bedřichová Zelenková, Ph.D.

koordinátorka projektu; pracovnice na klubu
zuzkab@neposeda.org

Bc. Zuzana Potočková

metodička; sociální pracovnice na klubu a v terénu
zuzka@neposeda.org

Mgr. Rút Jungwirtová

psycholožka
rut@neposeda.org

Bc. Vanesa Vondrová

socioložka; pracovnice na klubu
vanesa@neposeda.ogr

Hana Stelzerová

evaluátorka