×
Menu
corner

Výroční zpráva 2018

Jsme nestátní nezisková organizace působící ve východní části Prahy. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé a 2 nízkoprahové a terénní kluby Autobus a HoPo. Nabízíme místním lidem služby, které by pro ně byly jinak těžko dostupné, a umožňujeme jim aktivně se podílet na dění v místě, kde žijí. Pracujeme se všemi cílovými skupinami – od rodičů s nejmenšími dětmi přes dospívající a mladé dospělé až po osamělé seniory či osoby bez přístřeší.

Základní údaje 2018

NÁZEV: Neposeda, z. ú.
ADRESA SÍDLA ORGANIZACE: Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 – Kyje
PRÁVNÍ FORMA: zapsaný ústav
SPISOVÁ ZNAČKA: U 296 vedená u Městského soudu v Praze
STATUTÁRNÍ ORGÁN: Mgr. Jana Hamplová, ředitelka

SPRÁVNÍ RADA:
Mgr. et Mgr. Pavel Košek (od  27. 3. 2018)
PhDr. Melanie Zajacová (od 25. 11. 2015)
Martina Rafačová, DiS (do 27. 3. 2018)
REVIZOR: Monika Lorencová

IČ: 69793298
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 2000725748/2010 – Fio banka, a. s.

KONTAKT:
www.neposeda.org
info@neposeda.org
731 839 511

ŘEDITELKA: Mgr. Jana Hamplová

Jaký byl náš rok 2018

v roce 2018 pro nás začala nová etapa rozvoje sociálních služeb. Po předchozích letech jsme si udělali čas na to, abychom se zastavili a začali přemýšlet a plánovat, jak naši organizaci i služby posunout více k aktuálním potřebám klientů i zaměstnanců.
Bylo to období, kdy jsme zjistili, že abychom mohli naše služby zkvalitňovat, musíme se zejména starat o regeneraci svých sil. Rozhodli jsme se proto, že část svojí energie budeme věnovat také sobě, svým individuálnímpotřebám a organizaci samotné.
Povedlo se nám rozšířit všechny týmy o nové pracovníky. Kolegové se tak mohou efektivněji věnovat klientům, jednotlivým programům a v neposlední řadě také realizaci sebe sama. Obrovské pozitivum vidíme ve stabilizaci zázemí i finanční situace. Také jsme navázali na spolupráci s novými i staronovými partnery. Mimo jiné jsme měli prostor k tomu, aby Autobus a Křižovatka absolvovali rozvojový audit. Díky snaze o precizní práci jsme auditem úspěšně prošli. Hopo čeká týž audit v roce 2019.
Závěrem roku jsme naplánovali nové zázemí pro Hopo a Autobus a vytvořili několik nástrojů pro rozvoj služeb Křižovatky.
Vznikl také media plán, který má v roce 2019 naší organizaci pomoci dát o sobě vědět ještě většímu množství obyvatel v lokalitách, ve kterých působíme.
Zásadní snahou celého roku bylo tedy Neposedu ustálit, usadit v kontextu sociálních služeb a čelit s nadhledem všem příchozím výzvám. A my myslíme, že se nám to podařilo.
A jaký byl náš rok v událostech, se můžete podívat na naší TIMELINE 2018
S přáním úspěšného roku 2019,
Vaši Neposedové

Autobus

Autobus, to není jenom dopravní prostředek, ale taky nízkoprahový klub a terénní program pro děti a mladé lidi, kteří žijí nebo tráví svůj čas na východním okraji Prahy.
Právě těm nabízíme podporu a pomoc v situacích, ve kterých si nevědí rady. Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.
Klub je v první řadě prostor, kam neprší. Jedna místnost nebo i dvě.
Představte si prostor, kde jste trávili čas, když jste dospívali. Obývací pokoj u vás doma, dětský pokoj u vašeho kamaráda nebo skautskou klubovnu. Přidejte gauč, stolní fotbálek, počítač, výtvarné potřeby a deskové hry.
Klub je však tvořen především lidmi a jejich příběhy. Je to místo, kam mohou děti a mladí lidé v určenou dobu přijít, trávit čas se svými vrstevníky a realizovat to, co je baví. Mají zde oporu v pracovnících, se kterými mohou sdílet své radosti a starosti.
Chodí k nám děti a mladí lidé od 9 do 26 let, kterým chybí prostor pro aktivní trávení volného času. Některým z nich chybí člověk, kterému by se mohli svěřit. Potřebují oporu a podporu v dospívání – v oblasti vztahů ve skupině, školy, návykových látek a zodpovědnosti za své chování.
Za dospívajícími ale vyrážíme i do terénu. Po svých prozkoumáváme lokalitu, snažíme se ji poznat a mapovat, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas. Zjišťujeme, co mladí lidé potřebují, reagujeme na ně a podněcujeme je k aktivnímu řešení situace a zájmu o své okolí.
V terénu se potkáváme s mladými lidmi od 9 do 26 let, kteří tráví svůj volný čas převážně venku, často pasivně, ve skupině vrstevníků. Často mají zkušenosti s rizikovým chováním jako je chození za školu, užívání návykových látek, poškozování veřejného prostoru. Mladí dospělí zase řeší problémy při vstupu na trh práce.
Tím to ale nekončí. Snažíme se dospívajícím poskytnout příležitosti k tomu, aby se mohli rozvíjet – třeba tím, že s námi vyrazí na výlet do přírody, pomůžou nám s organizací akce nebo se dozví něco nového. Proto podnikáme:

 • výlety a vícedenní výjezdy
 • přespávačky
 • preventivní programy
 • koloběžkové závody
 • fotbalové tréninky a účast v Lize férového fotbalu
 • akce v komunitě (Ukliďme Česko, workshopy pro veřejnost)

TOHLE BYL NÁŠ ROK

 • 01 - 04

  Zbourali nám klub

  Kvůli rekonstrukci jahodnické vily jsme byli bez zázemí. To nás ale nezastavilo! Zatli jsme zuby, pořádně se nabalili, a až do dubna jsme službu poskytovali jenom v terénu.

 • 04 - 11

  Klub v punkových buňkách

  Na začátku dubna jsme se dočkali náhradních prostor a otevřeli jsme klub v dost punkových podmínkách unimo buněk. Většinu času jsme s klienty strávili venku na zahradě a díky tomu jsme si vyzkoušeli zase jiný styl práce.

 • 05 - 12

  Rozrostli jsme se

  Na pozici vedoucího naší autobusové posádky vystřídal Karolínu její dosavadní zástupce Kuba. Do týmu se přidaly Bára a Terka, a od té doby jsme za volantem Autobusu čtyři 🙂

 • 07 - 08

  Prázdniny venku

  O prázdninách jsme hodně času strávili s klienty mimo klub – vyrazili jsme na pětidenní výjezd do Krkonoš a taky na několik výletů.

 • 09 - 12

  Nový skatepark

  Září bylo hlavně ve znamení koloběžek! Oslavovali jsme totiž otevření nově zrekonstruovaného skateparku v Újezdě nad Lesy, což byla událost, kterou jsme před několika lety společně s klienty iniciovali. To si žádalo pořádnou akci, proto jsme společnými silami uspořádali koloběžkové závody, exhibiční jízdy a workshopy graffiti a parkouru pro veřejnost.

 • 09 - 10

  Audit ČAS

  Říjen byl ve znamení přípravy na rozvojový audit České asociace streetwork. Tím jsme úspěšně prošli a v hodnocení kvality jsme získali 87%. Taky jsme připravili holčičí přespávačku a postupně jsme se chystali na stěhování.

 • 11 - 12

  Stěhování

  V listopadu jsme se přestěhovali do nového klubu, abychom v unimo buňkách neumrzli. Taky jsme rozjeli pilotní verzi projektu pro dvě třídy ZŠ Újezd nad Lesy. Uvidíme, jak se nám podaří celou věc dotáhnout do konce!

 • 11 - 12

  Všechno nej do nového roku

  Postupně jsme se zabydleli v nových prostorách a začali pracovat na tom, aby si na změnu zvykli i klienti. Před odchodem na vánoční dovolenou jsme uzavírali uplynulý rok, zhodnotili, co se povedlo, kde máme ještě rezervy, a na co se zaměříme v následujícím období.

ROK 2018 OČIMA AUTOBUSÁKŮ

Rok 2018 byl pro nás trochu punkový – nejistota zázemí, četné provozní problémy v provizorních prostorách, stěhování, změny v pracovním týmu – s tím vším jsme se museli poprat a hledat cesty v poskytování služeb klientům i přes tyto překážky.
I přes veškerou skromnost nám vlastní si myslíme, že jsme to zvládli dobře. Celá tahle jízda nás zocelila a ověřili jsme si, že dokážeme být velmi flexibilní a přizpůsobit naši práci skoro jakýmkoliv podmínkám. Ani několik dlouhých týdnů bez elektřiny nás nezastavilo! Překonané obtíže nás zároveň upevnily v našich postojích a hodnotách, a vytyčily cestu, kterou se chceme v klientské práci ubírat. Těšíme se, co nám přinese v nadcházejícím roce!

Křižovatka

Poslání
Posláním terénního programu Křižovatka je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v situaci, se kterou si neví rady. Poskytujeme jim informace, odbornou pomoc a podporu. Snižujeme dopady sociálně nežádoucích jevů na život v lokalitě.
Vyhledáváme osoby ohrožené sociálním vyloučením, motivujeme je k aktivnímu řešení své situace a k včasnému využití návazných služeb. Identifikujeme rizikové situace v rámci komunity a řešíme je ve spolupráci s partnery.

Cíle
1. Klienti mají dostatek informací a schopností k samostatnému řešení zátěžových situací. Klienti
ovládají více pozitivních způsobů zvládání zátěžových situací a dále je rozšiřují.
2. Klienti se necítí osamělí, jednají aktivně a jsou schopni vyhledat si sociální oporu.
3. Klienti se orientují v nabídce dostupného ubytování, jsou schopni si ho zajistit.
4. Klienti znají výši svých dluhů a mají základní informace, jak řešit svoji dluhovou situaci.
5. Klienti jsou schopni orientovat se v nabídce na trhu práce, zaměstnání aktivně hledají a vědí, co je
potřeba udělat pro to, aby si práci udrželi.
6. Klienti jsou schopni hájit své zájmy v lokalitě, aktivně se zajímají o dění v ní a podílejí se na něm.
7. Klienti a okolní společnost se vzájemně respektují a tolerují.

Naše cílová skupina
V rámci registrované sociální služby Křižovatka pracujeme se všemi dospělými, kteří jsou starší 19 let, kteří žijí nebo tráví volný čas v lokalitách MČ Praha 14, MČ Praha 20 a MČ Praha 21, a dále kteří jsou zasaženi či ohroženi nepříznivou sociální situací:
– aktuálně prožívají zátěžovou situaci,
– jsou nezaměstnaní,
– intenzivně prožívají pocit samoty,
– aktuálně řeší bytovou problematiku,
– aktuálně řeší dluhovou problematiku,
– nacházejí se v konfliktní rodinné situaci,
– jsou vyloučeni ze života v lokalitě,
– nejsou dostatečně schopni hájit své oprávněné zájmy

Jedná se o osoby bez přístřeší;
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách;
osobyv krizi;
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy;
rodiny s dětmi;
a seniory.
V roce 2018 jsme v registru poskytovatelů sociálních služeb navíc cílovou skupinu rozšířili ještě o osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

TOHLE BYL NÁŠ ROK

 • 04

  Ukliďme Česko – uklízí klienti Křižovatky

  Klienti Křižovatky uklidili okolí svého pobytu. Tentokrát zcela sami, od nás jako organizátorů skupiny dostali pouze materiál.

 • 06

  Piknik na Křižovatce

  Druhý ročník letní akce k výročí narozenin Křižovatky. Letos proběhl na Plechárně, která se u nás ukázkově starala. K dispozici bylo občerstvení, materiální a potravinová pomoc, také ale například stolní tenis. Sešly se snad všechny věkové skupiny a nám bylo velkou odměnou, že se všichni naši klienti společně velmi dobře bavili. Napsali nám i moc milé vzkazy, kterými si tým zlepšuje náladu, když něco nejde podle našich představ.

 • 06

  Konference „Terénní a nízkoprahové programy – spolupracujeme“

  Zástupci ze všech našich sociálních programů se zúčastnili dvoudenní celorepublikové konference pořádanou ČAS. Regina a Martin navíc přispěli přednáškou Křižovatka – hledání cest v lokalitě a Petr s kolegy z jiných organizací přednášel na téma Fotbal jako nástroj práce s dětmi a mládeží.

 • 10

  Den seniorů na Plechárně

  Na takhle velké seniorské akci v lokalitě Křižovatka nemůže chybět. Plechárna připravila krásný program v latinskoamerickém stylu, skvělé degustační menu a především prostor pro dobrou náladu. Hanka nabízela základní sociální poradenství a informovala o službách Křižovatky jako takové. foto z fb Plechárny.

 • 10

  Rozvojový audit ČAS v Křižovatce

  Křižovatka prošla dvoudenním auditem kvality od ČAS s pochvalou a uznáním. Hodnotila se metodika, týmová spolupráce, profesionalita, kvalitní metodika, administrativní činnost a v neposlední řadě přímá práce v terénu. Hodnotitelé s námi strávili několik hodin v terénu, aby viděli co nejvíce z naší práce, rozdělili jsme se do dvou skupin. Celkový verdikt hodnocení zněl 97%, což považujeme za velmi dobrý výsledek. Slovní hodnocení nás potěšilo ještě víc a jen nás utvrdilo v tom, co děláme.

 • 11

  Národní potravinová sbírka

  Celorepubliková akce, kde můžete při svém běžném nákupu nakoupit něco navíc a v jednotlivých obchodech darovat rozličným organizacím. Potraviny a drogerii, kterou jsme vybrali my, jsme využili (a budeme využívat po celý rok) přímo pro naše klienty jako potravinovou pomoc osobám bez přístřeší či v bytové nouzi, seniorům, rodinám, na výjezdy s mládeží i jako zázemí do klubů a kanceláře, kde s klienty konzultujeme. Tuto spolupráci považujeme za velmi přínosnou a jsme vděčni, že lidé v lokalitě se zajímají.

 • 12

  Křižovatka pořádá Vánoce na ulici

  Křižovatníci společně s úřadem Prahy 14 a Plechárnou uspořádali tradiční akci Vánoce na ulici, které se zúčastnilo okolo 70 osob bez přístřeší a v bytové nouzi. Společně všichni povečeřeli, odnesli si materiální a potravinovou pomoc a především si užili trochu té sváteční atmosféry, kterou si každý z nás zaslouží.

ROK 2018 V ČÍSLECH

225 klientů : V roce 2018 jsme byli v kontaktu s 225 uživateli služby (127 mužů a 98 žen). Významnou část tvoří osoby bez přístřeší a v bytové nouzi (celkem 150 osob), dále se jedná o 55 seniorů a 17 rodin. Jedna osoba přitom může naplňovat znaky více cílových skupin či naopak primárně nespadat do žádné z nich.

1522 hodin přímé práce : Přímá práce se skládá z konzultací s klienty, oslovování potenciálních zájemců o službu a z monitoringu lokalit, kde působíme, který nedílnou součástí terénní práce.

ROK OČIMA KŘIŽOVATNÍKŮ

I v roce 2018 jsme pokračovali ve zvyšování kvality služeb. V říjnu roku 2018 jsme úspěšně absolvovali externí nezávislé hodnocení kvality Rozvojový audit realizovaný Českou asociací streetwork (ČAS). Hodnocení kvality je nástroj, který slouží k posouzení rozvoje a kvality poskytování sociální služby. Rozvojovým auditem program prošel na 97 % a prokázal tak, že je služba poskytována kvalitně a v souladu s hodnotami ČAS.
V květnu jsme prezentovali činnost našeho programu a jeho vývoj na konferenci České asociace streetwork na téma Spolupracujeme příspěvkem Hledání cest v lokalitě. V létě roku 2018 jsme se aktivně zapojili do kampaně České asociace streetwork Na ulici se pracuje! rozhovory pro novináře.
Od začátku roku jsme klientům umožnili využít otevřené konzultace v kanceláři terénního programu, které probíhaly každé úterý od 9 do 11 hodin. Návštěvnost konzultací se stále zvyšovala (od 5 osob na začátku roku k 20 osobám ke konci roku), využívali je stálí uživatelé služby za řešením svých zakázek, nebo noví uživatelé služby kvůli informacím a materiální pomoci.
V roce 2018 jsme uspořádali již druhý ročník akce Piknik na Křižovatce. Akci organizujeme v komunitním duchu, tj. zveme na ni klienty, se kterými spolupracujeme napříč všemi cílovými skupinami. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 44 osob (30 osob bez přístřeší a v bytové nouzi, 7
seniorů a 2 rodiny). Cílem akce je vytvořit příjemnou atmosféru a společenskou událost pro všechny, kterým je tato možnost obvykle odepřena. Toto zvyšuje sociální status klientů a také jejich sebehodnotu.
Propojování cílových skupin pak boří stereotypy o „těch druhých“ a vytváří prostor pro diskuzi. Akci hodnotíme velice pozitivně a určitě v ní v následujících letech chceme pokračovat.
Ve spolupráci s MČ Praha 14 jsme dále v prosinci roku 2018 uspořádali pro osoby bez přístřeší již čtvrtý ročník akce Vánoce na ulici. Na událost dorazilo 40 stávajících klientů a dalších 15 – 20 potenciálních
zájemců o službu.

Hopo

HoPo je nízkoprahová sociální služba pro děti a mládež v Praze 20 – Horních Počernicích. Od roku 2012 pomáhá mladým lidem na cestě k dospělosti řešit obtížné životní situace nebo jim předcházet.

Má dvě formy:

 • nízkoprahový klub – místo pro trávení volného času, rozhovory a další aktivity
 • terénní program – rozhovory a aktivity přímo ve veřejném prostoru (parky, hřiště, lavičky)

Klub je určen pro návštěvníky ve věku 11 až 18 let. Tvoří jej dvě menší místnosti v areálu SC Xaverov, ve kterých je spousta zajímavých volnočasových aktivit (stolní fotbálek, Xbox, deskové hry, herní počítač, výtvarné pomůcky) a také dvojice pracovníků připravených pomoct s čímkoliv, co je potřeba. Pravidla klubu zajišťují, aby byl bezpečným prostorem pro všechny, kteří jej navštěvují.

I do terénu pro lidi od 11 do 26 let vyráží dvojice školených pracovníků. To, co potřebují k práci, si nesou sebou v batohu – letáčky, preventivní materiály, hry, lékárničku, někdy i míč nebo létající talíř. Chodíme ulicemi, hledáme lidi, kteří by mohli mít zájem využít naše služby, povídáme si s nimi, hrajeme hry a sportujeme.

Hlavní cílem naší práce je, abychom dospívajícím byli parťáky – někým, s kým si mohou o čemkoliv promluvit, bezpečně a smysluplně trávit volný čas, dozvídat se něco o sobě a o světě, který se před nimi otvírá, a připravit se na rizika, která to sebou nese. Často se setkáváme s problémy ve škole (špatný prospěch, záškoláctví), užíváním návykových látek, vandalismem, sebepoškozováním, obtížemi v mezilidských vztazích (šikana, partnerské vztahy, hádky v rodině, rozvody). V těchto tématech se snažíme o pozitivní změny v nejlepším zájmu jedince i celé společnosti.

ROK OČIMA HOPÁKŮ

Rok 2018 se nesl ve znamení změn, a to hlavně personálních. Došlo k výměně na pozici vedoucího služby, přišlo pět nových pracovníků, tři odešli. V průběhu roku se v týmu objevilo celkem 7 lidí, ale od podzimu již fungoval stabilní tým v počtu čtyř pracovníků.

Celkově jsme v tomto roce pracovali se 180 mladými lidmi. Za rok jsme uspořádali dva výlety, jeden výjezd a druhý ročník povedené komunitní akce Zdravíme Mezilesí. Úspěšnou sezónu našeho fotbalového týmu FC Horní Počernice jsme zakončili výhrou poháru Ligy férového fotbalu. Založili jsme první klubovou domovskou skupinu s názvem Všehotroši.

Kromě běžných klubů a terénů, proběhl téměř každý měsíc turnaj ve stolním fotbálku a turnaje v různých stolních i počítačových hrách, několik výtvarných dílen a filmových klubů. Věnovali jsme se také vzdělávacím a preventivním aktivitám, nosnými tématy uplynulého roku byly bezpečnost na internetu a mezilidským vztahům – hlavně těm partnerským. Čtvrtým rokem pokračuje projekt streetwork na škole ve spolupráci se ZŠ Chvaly.

Pracovníci se účastnili několika stáží jak v České republice, tak i v zahraničí. Měli jsme možnost hostit několik stáží a studentských praxí. Zapojujeme se do oborových aktivit, zapojujeme se do činnosti pracovních skupin.

Rozvíjeli jsme spolupráci s místními partnery – ZŠ Chvaly, Rodinné a komunitní centrum Mumraj, Skauti (Středisko Oheň Horní Počernice), SKP HOPO – Azylový dům pro rodiny, TJ Sokol Horní Počernice, Hornopočernický zpravodaj a další.

Zapojili jsme se také do lokálních i celorepublikových aktivit – Den Země, Veřejné fórum na Chvalském zámku, Veletrh volného času, Veletrh sociálních služeb, Jarní škola sociální práce (MPSV), NGO Market, Ukliďme Česko, Potravinová sbírka, festival Mezi ploty, koloběžkové závody Skatepark žije!, konference Terénní a nízkoprahové programy 2018 Spolupracujeme (ČAS), Tady nízkoprahy – Mikuláš! X. (Župan).

V neposlední řadě se nám dařilo dále opravovat a vylepšovat klubové prostory, takže teď klub vypadá větší a máme ho hezčí. Chceme dále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, a proto jsme se do dalšího roku přihlásili k Rozvojovému auditu České asociace streetwork.

TOHLE BYL NÁŠ ROK

 • 02

  Velké změny v klubu HoPo

  Od února je klub HoPo v novém. Vymalovali jsme a udělali nový systém úložných prostor, takže se náš klub opticky zvětšil. Kromě změn kosmetických přišla i změna personální – vedoucím klubu se stal Petr Košek.

 • 03

  Vyjíždíme na stáže

  Pracovníci z klubu HoPo v průběhu března vyrazili na stáž do Maastrichtu a do Brna. Čerpali zkušenosti a nápady z jiných klubů a zemí.

 • 04

  Den Země v Horních Počernicích

  Hopáci se účastnili oslav Dne Země, který byl na téma ochrany ovzduší a udržitelné dopravy. Náš program se týkal znovuvyužití plastových lahví. Vyráběli jsme ozdoby a větrníky z plastu.

 • 06

  Máme pohár!

  Fotbalový tým HoPo vyhrál Ligu férového fotbalu a získal pohár. Předcházelo tomu několik hracích dnů a usilovné trénovaní.Liga férového fotbalu není jen tak obyčejný fotbal. Je to fotbal, který se snaží u mladých lidí rozvíjet hodnoty respektu, zodpovědnosti a schopnosti domluvit se.

 • 10

  Další ročník Zdravíme Mezilesí v Horních Počernicích

  Na konci října jsme ve spolupráci s Rodinné a komunitní centrum Mumraj a Zdravé Horní Počernice již podruhé oživili veřejný prostor v Mezilesí. Tato akce se zároveň stala oslavou našich narozenin, letos již šestých.

 • 12

  První setkání domovské skupiny v HoPu

  Proběhlo první setkání domovské skupiny. Jde o skupiny mladých lidí, které baví něco dělat, tvořit a vzájemně se učit. Teď si říkají Všehotroši. Na první schůzce jsem se učili sebeobranu.

Zastávka

Poslání
Centrum pro rodinu ZASTÁVKA poskytuje komplexní podporu rodinám, zaměřenou na jejich bio-psycho-sociální potřeby. Je určené pro širokou veřejnost, poskytuje poradenství i zprostředkování kontaktu na další subjekty. Vytváří podmínky pro vzájemný kontakt rodičů a dětí a rozvoj jejich vzájemných vztahů. Jeho posláním je zvyšovat kvalitu života rodičů a jejich dětí. Základní činností je otevřená herna, která je postavena na principu nízkoprahovosti, tedy je co nedostupnější (místem, časem, finančně) a nabízí aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí. Její nedílnou součástí jsou psychosociální aktivity a informační, konzultační a poradenská činnost. V rámci projektu jsou nabízeny různé vzdělávací kurzy zaměřené např. na zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem prostřednictvím různých přednášek a interaktivních technik.

Cíle
Posilovat informovanost rodičů o potřebách a vývoji dětí a o službách pro rodinu. Posilovat rodinnou soudržnost a rozvíjet rodičovské kompetence.
Vytvářet prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde se mohou setkávat, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se a rozvíjet.

ROK 2018 V ČÍSLECH

234 : účastníků herny

89 : účastníků přednášek a diskuzí

10 : příjemců individuálních konzultací

220 : účastníků psychosociálních aktivit

89 : účastníků vzdělávacích kurzů pro rodiče

Děkujeme našim sponzorům!

Bez vás bychom nebyli.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hl. m. Prahy
MČ Praha 14
Merkur
MČ Praha 20
MČ Praha 21
Nadační fond Bakala Foundation
Nadace ČEZ
Nadační fond Albert
C&A
Restaurace Blatnice
Skála, s.r.o.
Printware

Děkujeme, že jste byli s námi

V roce 2018 s námi spolupracovali

Česká asociace streetwork
ÚMČ Praha 14
ÚMČ Praha 20
ÚMČ Praha 21
Župan – pražská pracovní skupina pro NZDM a Terénní programy
Armáda spásy
Naděje
Charita
Progressive
Jahoda
Zdeněk Adámek
Skála, s.r.o.
Forum terénní práce

Naši partneři v lokalitě

Plechárna
KC Kardašovská
KD Kyje
Skála, s.r.o.
Second Hand SEMM

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat lidem žijícím v lokalitě, kde působíme, a kteří činnost naší organizace podporují.


Náklady

ke dni 31.12. 2018 (v celých tisících)

Náklady

Celkem

A. I.

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

1.

Spotřeba materiálu

299

2.

Spotřeba energie

56

3.

Prodané zboží

0

A. II.

SLUŽBY CELKEM

4.

Opravy a udržování

14

5.

Cestovné

15

6.

Náklady na reprezentaci

6

7.

Ostatní služby

750

A. III.

OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

8.

Mzdové náklady

5 542

9.

Zákonné sociální pojištění

1 776

10.

Ostatní pojištění

11.

Zákonné sociální náklady

24

12.

Ostatní sociální náklady

A. IV.

DANĚ A POPLATKY

13.

Daň silniční

14.

Daň z nemovitosti

15.

Ostatní daně a poplatky

A. V.

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

18.

Ostatní pokuty a penále

1

19.

Odpisy nedobytné pohledávky

0

20.

Úroky

21.

Kursové ztráty

22.

Dary

23.

Manka a škody

24.

Jiné ostatní náklady

8

A. VI.

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

11

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

27.

Prodané cenné papíry a podíly

28.

Prodaný materiál

29.

Tvorba rezerv

30.

Tvorba opravných položek

A. VII.

POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

32.

Poskytnuté členské příspěvky

A. VIII.

DAŇ Z PŘÍJMU CELKEM

33.

Dodatečné odvody daně z příjmu

NÁKLADY CELKEM

8 502

C. VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU PŘED ZDANĚNÍM 73
34. Daň z příjmu 0
D. VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU PO ZDANĚNÍ 73

Výnosy

ke dni 31.12. 2017 (v celých tisících)

Výnosy

Celkem

B. I.

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM

1.

Tržby za vlastní výrobky

2.

Tržby z prodeje služeb

54

3.

Tržby za prodané zboží

1

B. II.

ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB CELKEM

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

5.

Změna stavu zásob polotovarů

6.

Změna stavu zásob výrobků

7.

Změna stavu zvířat

B. III.

AKTIVACE CELKEM

8.

Aktivace materiálu a zboží

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

B. IV.

OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13.

Ostatní pokuty a penále

14.

Platby za odepsané pohledávky

15.

Úroky

16.

Kursové zisky

17.

Zúčtování fondů

18.

Jiné ostatní výnosy

B. V.

TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, ZÚČTOVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK

19.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

7

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

21

Tržby z prodeje materiálu

9

22.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

23.

Zúčtování rezerv

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

25.

Zúčtování opravných položek

B. VI.

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

27.

Přijaté příspěvky (dary)

282

28.

Přijaté členské příspěvky

B. VII.

PROVOZNÍ DOTACE CELKEM

29.

Provozní dotace

8 222

VÝNOSY CELKEM

8 575

Přijaté granty a dotace

Donor

Účel finanční podpory

Částka

MHMP – dotace na sociální služby

Autobus, Křižovatka, HoPo

4 998 000

MHMP – grant na sociální služby

Autobus, Křižovatka, HoPo

1 836 000

MHMP – prevence kriminality

Autobus, Křižovatka, Cesta Hrdiny

411 000

MHMP – podpora rodiny

Zastávka

52 000

MPSV

Zastávka

185 678

MČ Praha 20

Hopo, Křižovatka

279 000

MČ Praha 14

Autobus, Křižovatka, Zastávka, Cesta hrdiny, Akce

303 000

MČ Praha 21

Autobus, Křižovatka

146 650

Bakala Foundation

Hopo, Autobus

138 226

Nadace ČEZ

Zastávka

80 000

Albert

Kavárna Plechárna

35 000