Pracujte u nás

Naším velkým cílem je zajišťovat naše služby tak, aby se vnímání sociálních služeb vymanilo z nepopulárního, špatně placeného a vlastně tak trochu špinavého mýtu.

Jsme komunitně řízenou organizací a zakládáme si na tom, že každý zaměstnanec umí zacházet se svojí svobodou a dokáže využít svoje vzdělání a dovednosti ke kreativnímu rozvoji naší organizace a služeb.

V práci se tak běžně potkáte vedle speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, také s filozofy, psychology, adiktology, sociology, markéťáky, zahradníkem nebo programátorkou.

Chci u vás pracovat

Kdo jsme

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb působící ve východní části Prahy.

Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé, 2 nízkoprahové kluby Autobus, HoPo a Bydlení – program prevence ztráty bydlení.

Jsme první technologickou sociální službou v České republice.

Specializujeme se na tabuizovaná společenská témata a jejich řešení.

Jsme moderní multidisciplinární poskytovatel sociálních služeb.

S čím pomůžeme

Obrací se na nás jak děti a dospívající, tak i dospělí jednotlivci a rodiny. Víme, že problém není nikdy jen jeden. Proto se snažíme řešit problémy našich klientů komplexně a se zapojením všech potřebných institucí a profesí, které s řešením problému pomohou.

Spolupracujeme s:

 • Městskými částmi.
 • Úřady práce.
 • Školami.
 • Nemocnicemi a ústavy.
 • Dalšími pomáhajícími profesemi.
 • Odbornými externisty.
 • Bytová krize.
 • Komunikace s úřady a institucemi.
 • Řešení dluhů.
 • Materiální krize.
 • Pracovně právní poradenství.
 • Psychické problémy.
 • Závislostní chování u dospívajících.
 • Rodinné problémy.
 • Problémy se školou a přechodem na novou školu.
 • Šikana a bossing.
 • Sebepoškozování u dospívajících.
 • Problémy příjmu potravy u dospívajících
 • A další problémy.
2. 5. 2023 / neposeda

V Reset Centru bylo na exkurzi 25 studentek oboru Sociální práce z FF UK

O tom, jak těžké je nastavit si hranici mezi profesním a soukromým životem a jaké hodnoty vstupují do práce sociálního pracovníka
Přečíst článek
26. 4. 2023 / autobus

Představili jsme na Konferenci Expertní konzultační skupiny pro oblast CSR a diverzity naše služby

Téma konference, která proběhla živě v Letňanech a zároveň byla přenášena online...
Přečíst článek
21. 4. 2023 / bydlení

Sociální práce je především o lidskosti a snaze zajistit klientům důstojný život

Někdy to chvíli trvá, o to víc ty šťastné konce pak stojí za to. Od maringotky, přes magistrátní byt až po svatbu. I takhle může sociální práce vypadat.
Přečíst článek
6. 4. 2023 / krizovatka

Na Praze 9 existuje komunitní bydlení osob bez přístřeší. A skvěle funguje!

Byli jsme se podívat, jak na Praze 9 funguje bydlení v buňkách a jak se do komunitního života osob bez přístřeší zapojují místní obyvatelé z novostaveb.
Přečíst článek
27. 3. 2023 / hopo

O své praktické zkušenosti s multidisciplinaritou jsme se tentokrát podělili na FF UK

„Sociální pracovník je mistrem sociálních sítí. Ne těch virtuálních, ale skutečných,“ říká naše kolegyně Zuzanna Zelenková Bedřichová.
Přečíst článek
21. 3. 2023 / neposeda

Rozšiřujeme naše služby pro rodiny s dětmi

15.6. otvíráme novou službu pro rodiny s dětmi na Praze 9, tzv. “Sasku”.
Přečíst článek
1 2 3 29

Bez nich bychom nebyli

Sociální služba Křižovatka je zapojena do projektu PROJEKT RODINY A DĚTI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A INSTITUCIONALIZACI CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb, podporu procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci a službami úřadů a přípravu strategie dalšího rozvoje azylových domů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.