Neposeda, z.ú.

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb působící ve východní části Prahy.
Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé, 3 nízkoprahové kluby a terénní programy Autobus, HoPo, Běcho a program Bydlení - Sociální služba Prevence ztráty bydlení

Více informací

Neposeda, z.ú.

Více informací

Specializujeme se na tabuizovaná společenská témata a jejich řešení.

Jsme jedinou technologickou sociální službou v České republice.

Jsme moderní multidisciplinární poskytovatel sociálních služeb.

4. 5. 2022 / bydlení

Díky klientům programu Bydlení máme novou předzahrádku

Ve středu proběhla letošní první akce pro klienty programu Bydlení. Při té příležitosti jsme si udělali květinovou zahrádku před sídlem.
Přečíst článek
26. 4. 2022 / autobus, neposeda

NZDM Autobus vyrazil na víkendovku

Autobusáci se tento víkend vydali na dvoudenní výlet plný přírody, her a zábavy do Kostelce. Nechyběly mokřady, zámky, galerie a když přišel hlady, tak i nějaká ta domácí kuchyně.
Přečíst článek
23. 3. 2022 / autobus, hopo

Что мы делаем для украинских семей и детей?

С нами можешь прекрасно провести свободное время поиграть в пинг - понг а в аэрохоккей придумать новые игры.
Přečíst článek
18. 3. 2022 / autobus, hopo, krizovatka

V nízkoprahových klubech učíme češtinu a latinku

Naše kluby praskají ve švech. Desítky dětí z Ukrajiny v nich nejen tráví volný čas, ale také se učí novým dovednostem a jazyk. Zatímco terénní program Křižovatka vyřizuje s jejich rodiči všechny potřebné dokumenty.
Přečíst článek
12. 2. 2022 / krizovatka

Být moderní a ekologická terénní služba není žádná legrace….

Obzvlášť, když vám dají pryč jeden pedál a nemáte čím lomcovat. 🙂
Přečíst článek
1 2 3 26

Bez nich bychom nebyli

Naše organizace je prostřednictvím služeb Autobus, HoPo a Křižovatka zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Sociální služba Křižovatka je zapojena do projektu PROJEKT RODINY A DĚTI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A INSTITUCIONALIZACI CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb, podporu procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci a službami úřadů a přípravu strategie dalšího rozvoje azylových domů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.