Skip to main content

Jsme moderní multidisciplinární poskytovatel sociálních služeb

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb působící ve východní části Prahy už více než 23 let.
Jsme první technologickou sociální službou v České republice.
Specializujeme se na tabuizovaná společenská témata a jejich řešení.

Jsme komunitně řízenou organizací s plochou organizační strukturou.
Zakládáme si na tom, že každý zaměstnanec umí zacházet se svojí svobodou a dokáže využít svoje vzdělání a dovednosti ke kreativnímu rozvoji naší organizace a služeb.

Líbí se vám, co děláme? Můžete nás v tom podpořit!

Jsme moderní multidisciplinární poskytovatel sociálních služeb

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb působící ve východní části Prahy už více než 23 let.
Jsme první technologickou sociální službou v České republice.
Specializujeme se na tabuizovaná společenská témata a jejich řešení.

Jsme komunitně řízenou organizací s plochou organizační strukturou.
Zakládáme si na tom, že každý zaměstnanec umí zacházet se svojí svobodou a dokáže využít svoje vzdělání a dovednosti ke kreativnímu rozvoji naší organizace a služeb.

Líbí se vám, co děláme? Můžete nás v tom podpořit!

Hýbeme světem sociálních služeb. Naším velkým cílem je zajišťovat naše služby tak, aby se vnímání sociálních služeb vymanilo z nepopulárního, špatně placeného a vlastně tak trochu špinavého mýtu.

Kluby a chill out zóna

NZDM Hopo a Autobus

Kluby jsou místa, kde mohou dospívající trávit bezpečně volný čas. Najít si nové kamarády, zahrát si hry, popovídat si s pracovníky  nebo si od nich nechat poradit s problémy.

Prostory mají individuální pohodlnou místnost poskytující klidné soukromí pro dělání úkolů nebo prostě jen pro „bytí“.

Terapie pro dospívající

Reset Centrum

Poskytujeme individuální i skupinové terapie dětem a dospívajícím od 11 do 18 let, které trpí psychickými problémy a nelátkovými závislostmi.

O duševní zdraví dětí se starají sociální pracovnice, psycholožka, terapeuti, adiktoložka a peer pracovnice.

Streetwork

Terénní program Křižovatka

Vyhledáváme osoby ohrožené sociálním vyloučením. Komunitu v lokalitách, kde působíme, informujeme o možnosti využívat naše služby.

Zajišťujeme sociální poradenství a základní potřeby těchto osob, a tím snižujeme riziko vzniku kriminality a dalších společensky nežádoucích situací.

Pomoc rodinám

Sociálně aktivizační služba Enter

Tým sociálních pracovníků, psycholožka, právnička a peer pracovnice pomáhá rodinám, které se ocitly v krizi.

Řeší jejich problémy s bydlením, financemi, vztahovými a duševními problémy. Zajišťují podporu při výchově dětí a s komunikací s návaznými institucemi a úřady.

Podpora bydlení

Projekt Podpora samostatného bydlení

Poskytujeme pomoc těm, kterým hrozí ztráta bydlení v důsledku finančních nebo vztahových problémů.

V rámci projektu hledáme bydlení na volném trhu těm, kteří už o svůj domov přišli a pomáháme jim ho udržet.

Výzkum a inovace

Věříme, že změna musí přijít zespodu.

Proto se věnujeme výzkumu v oblasti potřeb našich klientů, hledáme nástroje pro systémové změny a investujeme do technologických nástrojů a digitalizace.

Bez nich bychom nebyli

Projekt Neposeda – pořízení automobilu je spolufinancován Evropskou unií v rámci rekce Unie na pandemii COVID-19

Informace o našich službách

Pro koho tu jsou naše služby?

Jsme tu pro všechny děti od 9 let, dospívající, jednotlivce, seniory a rodiny, kteří se pohybují na území hlavního města Prahy a ocitli se nečekaně v nouzi.

S čím pomůžeme?

Žádný problém pro nás není zbytečný. Dětem a dospívajícím pomáháme s duševním zdravím, závislostmi, prvními vztahy, školou i smysluplným trávením volného času.

Dospělí se na nás mohou obrátit s finančními problémy, bytovou a materiální nouzí. Pokud potřebují pomoci s úřady, rodinnými vztahy nebo podpořit jako rodič.

Kolik naše služby stojí?

Naše služby jsou ze zákona zdarma. Veškeré naše služby jsou tedy poskytovány bezplatně.

Kontakt na naše služby

Jste rodič a potřebujete pomoc?

Pro rodiče je tu sociálně aktivizační služba Enter, která vám pomůže s jakýmikoli problémem, se kterým se jako rodič potýkáte.

email: enter@neposeda.org
telefon: 774 058 127

Hrozí vám bytová nouze a jste starší 18 let?

Kontaktujte náš projekt „Podpora samostatného bydlení“, který je financován z OPZ+ a je zaměřen na prevenci ztráty bydlení a řešení bytové nouze.

email: bydleni@neposeda.org

Jste už bez střechy nad hlavou delší dobu?

Objednejte se na osobní konzultaci nebo rovnou přijďte každý všední den od 9 do 17 hodin na adresu Maňákova 743/9, Černý Most.

Telefon: 778 538 252
E-mail: krizovatka@neposeda.org

Jste dospívající od 11 do 18 let a máte problémy s duševním zdravím?

Využijte služeb našeho Reset Centra. Na jeho stránkách (www.resetcentrum.cz) najdete objednávkový formulář.

Nebo napište na email:
resetcentrum@neposeda.org

Jste dospívající od 9 do 26 let a potřebuje bezpečný prostor nebo sdílet problémy?

Pokud jste z Běchovic, Prahy 14 nebo Prahy 20, můžete se stavit v klubu Autobus v Běchovicích.
email: autobus@neposeda.org
telefon: 778 538 275

Jestli jste se pohybujete na Praze 9 nebo Praze 8, pak je pro vás blíž klub Hopo na Balabence
email: hopaci@neposeda.org
telefon: 733 182 520

Stále máte otázky?
Žádný problém.

Potřebujete s námi řešit i záležitosti z oblasti financí, marketingu, PR, provozní věci nebo cokoli dalšího? Vyberte si.

PR, marketing, kariéra u Neposedy

Mgr. Jana Marešová
janam@neposeda.org

Provozní záležitosti, stáže a dobrovolnictví

Jana Haltufová, DiS.
janah@neposeda.org

Finance, dotace, fundraising

Mgr. Jana Hamplová
jana@neposeda.org

Odborná garance a design služeb

PhDr. Melanie Zajacová, Ph.D., LL.M.
melanie@neposeda.org