Neposeda, z.ú.

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb působící ve východní části Prahy.
Provozujeme terénní program Křižovatka pro dospělé, 3 nízkoprahové kluby a terénní programy Autobus, HoPo, Běcho a program Bydlení - Sociální služba Prevence ztráty bydlení

Více informací

Neposeda, z.ú.

Více informací

Vybudujte s námi nové adiktologicko-psychoterapeutické centrum pro děti.

Vybráno:

35 420,- z 250 000,-

Specializujeme se na tabuizovaná společenská témata a jejich řešení.

Jsme jedinou technologickou sociální službou v České republice.

Jsme moderní multidisciplinární poskytovatel sociálních služeb.

16. 6. 2022 / autobus, neposeda

Autobus vyrazil do Belgie i s dětmi

Díky Lize férového fotbalu se mohli dospívající z NZDM Autobus podívat, jak se hraje liga v Belgii.
Přečíst článek
27. 5. 2022 / neposeda

Spouštíme Fund-shop, protože budujeme nové centrum

Už jste slyšeli o tom, že v Praze trvá až 4 měsíce než se uvolní místo na dětském psychiatrickém oddělení nebo se najde pro dospívajícího vhodný terapeut, který by mu pomohl se závislostí nebo s poruchou příjmu potravy?
Přečíst článek
4. 5. 2022 / bydlení

Díky klientům programu Bydlení máme novou předzahrádku

Ve středu proběhla letošní první akce pro klienty programu Bydlení. Při té příležitosti jsme si udělali květinovou zahrádku před sídlem.
Přečíst článek
26. 4. 2022 / autobus, neposeda

NZDM Autobus vyrazil na víkendovku

Autobusáci se tento víkend vydali na dvoudenní výlet plný přírody, her a zábavy do Kostelce. Nechyběly mokřady, zámky, galerie a když přišel hlad, tak i nějaká ta domácí kuchyně.
Přečíst článek
23. 3. 2022 / autobus, hopo

Что мы делаем для украинских семей и детей?

С нами можешь прекрасно провести свободное время поиграть в пинг - понг а в аэрохоккей придумать новые игры.
Přečíst článek
1 2 3 26

Bez nich bychom nebyli

Naše organizace je prostřednictvím služeb Autobus, HoPo a Křižovatka zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Sociální služba Křižovatka je zapojena do projektu PROJEKT RODINY A DĚTI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A INSTITUCIONALIZACI CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb, podporu procesů systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci a službami úřadů a přípravu strategie dalšího rozvoje azylových domů.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.