Skip to main content

Resetuj svůj mindset

Projekt mapuje potřeby pracovníků NZDM v oblasti práce s tématem duševního zdraví dětí a mládeže

Projekt řeší chybějící data mapující potřeby pracovníků NZDM v oblasti duševního zdraví jejich klientů a chybějící data mapující potřeby klientů NZDM v oblasti duševního zdraví. Řeší také chybějící nástroj na získávání tohoto druhu dat.


Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001085

Obsah projektu

Poslední roky pozorujeme v NZDM významné zhoršení psychického zdraví dětí a dospívajících, a to nejen u těch, jejichž rodiny se potýkají s řadou dalších problémů, ale také u dětí, které pocházejí z finančně dobře situovaných rodin. Stejná situace panuje i v základních školách, reflektují ji i PPP a NÚDZ. Jako jedny z hlavních příčin nárůstu úzkostí, depresí, sebepoškozování, závislosti na počítačových hrách a sociálních sítích a poruch příjmů potravy u dospívajících vidíme izolaci v době covidové pandemie, přesun prožívání světa především do online prostředí, stres z nároků plynoucích z mnohdy náročných škol a ve ztrátě základních jistot, které po pandemii přinesla válka na Ukrajině a rostoucí inflace. Významnou roli hrají i osobní traumata klientů.

Cíle projektu

– Zmapovat potřeby pracovníků NZDM ve vztahu k tématu duševního zdraví klientů NZDM.
– Najít a vytvořit nástroj na mapování potřeb klientů NZDM v oblasti duševního zdraví.
– Zjistit reálné potřeby klientů NZDM v oblasti duševního zdraví.
– Najít způsoby, jak vyzkoumané potřeby zaznamenávat a pracovat s nimi do budoucna (vznik metodiky).
– Nastavit spolupráci s místními a odbornými aktéry (školy, OSPOD, NÚDZ, PPP), kteří se mohou do projektu zapojit již v jeho průběhu a následně mohou výstupy projektu využít. Ať to bude nástroj na mapování potřeb, tak data týkající se potřeb jako taková. Předpokládáme, že některé potřeby se budou týkat spolupráce více aktérů, tedy např. spolupráce rodiny, školy a OSPOD.