Skip to main content

Streetwork Křižovatka

Komunitní služba sociální prevence pro osoby bez přístřeší, seniory, rodiny a jednotlivce v nouzi

Vyhledáváme osoby ohrožené sociálním vyloučením. Komunitu v lokalitách, kde působíme, informujeme o možnosti využívat naše služby.
Zajišťujeme sociální poradenství a jejich základní potřeby, tím snižujeme riziko vzniku kriminality a dalších společensky nežádoucích situací.

Našim cílem je, aby se naši klienti orientovali ve svých právech, ale i povinnostech a aby dokázali svojí obtížnou životní situaci identifikovat, byli schopni nalézt její adekvátní řešení, a to následně aplikovat vlastními silami do svého života.

Všechny naše služby poskytujeme bezplatně.
Spolupráce probíhá nejčastěji v přirozeném prostředí klienta. Klientům neposkytujeme finanční prostředky.

Základní principy poskytování naší služby:

 • Mlčenlivost: Sdělené osobní informace považujeme za důvěrné. Bez vědomí a souhlasu klienta je dále nešíříme – výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost.
 • Dobrovolnost: Službu poskytujeme na přání klienta a v rozsahu, který si sám zvolí. Spolupráci s naší službou může klient kdykoliv ukončit a to bez udání důvodu.
 • Individuální přístup: Hledáme řešení podle konkrétní situace, respektujeme jedinečnosti každého člověka.
 • Zplnomocňování: Klienty vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace a nesli za ni odpovědnost.
Materiální výdeje
 • Potraviny a voda.
 • Ochranné pomůcky a základní volně prodejný zdravotnický materiál
 • Stany, karimatky, spacáky.
 • Sezónní ošacení.
 • Recyklovaná elektronika.
Setkání & Akce
 • Pikniky a oslava svátků.
 • Sportovní akce.
 • Vícedenní výjezdy.
Finanční nouze
 • Osobní konzultace.
 • Pomoc s vyřízením dávek na Úřadu práce.
 • Řešení bytové krize.
 • Komunikace s úřady.
 • Dluhové poradenství.
 • Sestavování základních finančních plánů jednotlivce.
 • Sociálně terapeutická pomoc.
Ošetření & Transport
 • Doprovody na úřad.
 • Autopřevozy k lékaři.

Ochrana obyvatel v nouzových situacích

V době epidemií a nouzových stavů je naším hlavním úkolem minimalizovat rizika u jednotlivých osob a tím přispět k ochraně veřejného zdraví.

 • Poskytování materiální a potravinové pomoci.
 • Šíření informací o aktuální situaci.
 • Monitorování a zabezpečení obyvatel sociálně vyloučených lokalit.
 • Akutní řešení finanční situace vzniklé nouzovým stavem.
 • Pomoc se zvýšeným psychickým stresem.
 • Zajištění náhradního ubytování.
 • Izolace infekčních jedinců a péče o jejich potřeby.
Ochrana obyvatel v nouzových situacích

V době epidemií a nouzových stavů je naším hlavním úkolem minimalizovat rizika u jednotlivých osob a tím přispět k ochraně veřejného zdraví.

 • Poskytování materiální a potravinové pomoci.
 • Šíření informací o aktuální situaci.
 • Monitorování a zabezpečení obyvatel sociálně vyloučených lokalit.
 • Akutní řešení finanční situace vzniklé nouzovým stavem.
 • Pomoc se zvýšeným psychickým stresem.
 • Zajištění náhradního ubytování.
 • Izolace infekčních jedinců a péče o jejich potřeby.

Profesionalita & kvalita

Náš terénní program zajišťujeme dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Jsme registrovanou sociální službou. Naše aktivity podporuje Magistrát hlavního města Prahy, Městské části: Praha 9, Praha 14, Praha 20 a Praha 21.

Pracujeme se všemi osobami staršími 19 let, kteří se pohybují v lokalitách kde působíme a jsou ohroženi nepříznivou sociální situací. Zaměřujeme se také na osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo osoby v krizi.

Náplní naší terénní sociální práce je vyhledávání, motivace, odborná pomoc a podpora jednotlivcům v jejich obtížné životní a sociální situaci, která je může ve svém důsledku vylučovat z běžné společnosti.
Poskytujeme základní humanitární pomoc, ošacení, potraviny apod. Vykonáváme i sociálně terapeutickou činnost a především sociální poradenství pro zlepšení nepříznivé životní situace našich klientů.

Usilujeme o co možná nejlepší sociální začlenění našich klientů a o pozitivní změnu v jejich životě. Našim cílem je rovněž identifikovat rizikové situace v uvedených lokalitách a řešit je ve spolupráci s našimi partnery a návaznými službami, se kterými naše klienty dokážeme propojit.

Provozní hodiny

Pondělí 9:00 – 17:00
Úterý 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 17:00

Kde nás najdete

Adresa: Maňákova 743/9, Černý Most
Telefon: 778 538 252
E-mail: krizovatka@neposeda.org

Otevřené konzultace

V kanceláři  Maňákova 743/9, Černý Most
Každou pracovní středu od 9:00 do 12:00

Naše lokality

Praha 9
Praha 14
Praha 20
Praha 21

Kdo stojí za programem Křižovatka

Mgr. Petra poslední

vedoucí programu
petra@neposeda.org
778 538 252

Mgr. Martin Novák

kontaktní pracovník
martin@neposeda.org
733 765 615

Helena Lochmannová, DiS.

sociální pracovnice
helena@neposeda.org
733 685 911

Mgr. Jana Piskáčková

sociální pracovnice
janap@neposeda.org